Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Koskinen Minna, Laamanen Merja

Saavutettavaa digioppimista rakentamassa

Kuvaus

EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102) on uusi haaste suomalaisille korkeakouluille. Se vaatii korkeakouluja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi sekä valvomaan saavutettavuuden toteutumista. Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja vaan myös sisältöä, pedagogisia ratkaisuja ja viestintää. Siten direktiivi tulee vaikuttamaan korkeakoulujen koko henkilökunnan toimintaan. 

Me näemme lakimuutoksen mahdollisuutena kehittää korkeakoulujen digitaalisen koulutuksen laatua. Posterimme tarkoituksena on tiedottaa korkeakoulujen henkilökuntaa tulevasta muutoksesta: mitä asioita opettajan pitää huomioida tuottaessaan opetussisältöjä. 

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Yliopistot: Tiedekuntien opetushenkilöstö

Kohderyhmän tiedot

Kaikkien korkeakoulujen opetushenkilöstö.

Esittäjät

Koskinen Minna

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Asiantuntija


Laamanen Merja

Jyväskylän yliopisto

IT-asiantuntija

Tavoitteet


Aikataulu