Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 maaliskuuta 2019 - 22 maaliskuuta 2019

Hämeenlinna, Suomi

Ilmiömäiset agentit – digitaalinen osaaminen alkuopetuksessa

  • Pöntinen Susanna, Räty-Záborszky Sinikka

Opetushallituksen rahoittamassa tutkimus- ja kehittämishankkeessamme on tavoitteena löytää uudenlaisia pedagogisia tapoja edistää ja ymmärtää oppilaiden digitaalista osaamista vuosiluokilla 1-2. Oppilaiden digitaalisen osaamisen edistäminen ja ymmärtäminen perustuu laajan ilmiön pitkäaikaiseen tarkasteluun eri oppiaineiden näkökulmasta. Digitaalisella osaamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sekä tieto- ja viestintäteknologian (tvt) perustaitojen hallintaa että kykyä soveltaa tvt-välineitä j...

DragonBox Koulu – tarinankerronnalla ja pelillistämällä innostusta matematiikan alkuopetukseen

  • Järvinen Katja, Peura Pekka

DragonBox Koulu on alkuopetuksen matematiikan oppimateriaali, jonka avulla matematiikkaa lähestytään tutkien ja oivaltaen. Oppilaat ovat saaneet käyttöönsä DragonBox Koulun oppimateriaalin alakoulun ensimmäiselle luokalla. Oppimateriaali on rakennettu satumaailman ympärille, joka itsessään on oppilaita kiinnostava. Lisäksi satumaailman hahmot, personoidut numerot, toimivat myös didaktisina välineinä: konkreettisina värisauvoina ja digitaalisessa ympäristössä manipuloitavina tutkimuskohteina. Ope...