Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 maaliskuuta 2019 - 22 maaliskuuta 2019

Hämeenlinna, Suomi

Vihdoin kaikki avoimet oppimateriaalit yhdessä paikassa

  • Toikkanen Tarmo, Toivanen Tero

*Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja CSC:n Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -yhteiskehityshankkeessa hankittiin viisi avointa oppimateriaalikokonaisuutta opettajien täydennyskoulutuksen tueksi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.* *Koska sisällöt ovat avoimesti lisensoituja, niitä saa maksutta käyttää ja niitä voi myös jatkokehittää, muunnella, yhdistellä ja muuten hyödyntää Creative Commons -lisenssin ehtojen mukaisesti.* *Tekijänoikeusmateriaali käy läpi tekijäno...

Viisautta verkkoon Medialukutaidon työkalupakilla

  • Nuuttila Jaana, Salmia Johanna, Salmia Johanna

Verkko ja some ovat yhä tiiviimpi osa jokapäiväistä elämäämme. Jokaisen, niin opiskelijan kuin opettajan tai muun organisaation jäsenen, tulee osata toimia siellä asianmukaisesti. Aina ei ole helppoa tietää, mitä voi ja saa tehdä tai mistä löytyy lisää apua toimintaan. Tämän vuoksi olemme koonneet yhteen keskeisiä asioita liittyen verkossa toimimiseen ja medialukutaitoon. Rakensimme helppokäyttöisen kurssin, joka ohjaa toimimaan tässä monimutkaisessa maailmassa. Kurssi soveltuu itseopiskeltavak...

Digioppimisella ammatilliseen kiertotalous- ja kestävän kehityksen osaamiseen

  • Piha Aura, Suihkonen Päivi

Yrityksiin kohdistuvat odotukset muuttuvat, kun asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, sijoittajien ja työntekijöiden tietoisuus ympäristökysymyksistä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kasvavat. Kiertotalous luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Miten varmistetaan, että yritysten ja työntekijöiden osaaminen uudistuvat? Miten ammatillinen koulutus voi tarjota ammattiin valmistuville valmiudet kehittää jatkuvasti osaamistaan ja omalta osaltaan myös työelämää? SYKLI ja Perho Lii...

Avoimet oppimateriaalit jatkuvan opiskelun tukena

  • Lindfors Anna, Helminen Juho, Huttunen Tero, Korhonen Jonna, Kytölä Tomi

Avoimet oppimateriaalit edistävät opiskelun uusia digitaalisia muotoja ja jatkuvaa oppimista. Ne ovat kaikkien saatavilla olevia jatkuvasti päivittyviä opetusaineistoja, jotka mahdollistavat sujuvan opetusyhteistyön ja edistävät yksilön jatkuvaa oppimista. ITK-päivien workshop kutsuu opettajat, koulujen henkilökunnan ja muut kiinnostuneet tahot kaikilta koulutusasteilta kehittämään ja demoamaan avointen oppimateriaalien edistämistä eri koulutusasteilla yhteisesti. Workshop rakentuu yhteisiin osu...

OpenBio

  • Eriksson Miikka, Vanninen Petteri, Vartiainen Henriikka

OpenBio-hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää osaamisrajoja ylittävää pedagogiikkaa ja sosio-digitaalista oppimisympäristöä erityisesti (metsä)biotalouden kontekstissa.  Tavoitteena on lisätä eri tieteenalojen opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä biotaloudesta sekä käynnistää teknologiatuettuja opetuskokeiluja, jotka toteuttavat lukioiden, korkeakoulujen sekä asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Moniulotteisena ilmiönä biotalous tarjoaa mahdollisuuden opetuksen ja osaamisen ...