Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 maaliskuuta 2019 - 22 maaliskuuta 2019

Hämeenlinna, Suomi

Voiko robotti opettaa? - Sosiaalisten robottien mahdollisuudet kielen ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa

  • Hemminki Johanna, Pirttinokka Nina

Alakoulun oppilaat ja opettajat sekä startup-yritys etsivät uusia oppimisen tapoja sosiaalisten robottien avulla. Robotiikkaa on yleensä hyödynnetty kouluissa lähinnä ohjelmoinnin tai algoritmisen ajattelun oppimiseen, mutta millaisia ovat sosiaalisten robottien mahdollisuudet vuorovaikutuksen ja kielten oppimisen näkökulmasta? Vieraiden kielten opiskelun varhentaminen asettaa kieltenopetukselle uusia haasteita. Opetuksen on huomioitava oppijoiden ikäkausi - kaikkein pienimmät oppijat eivät osa...

Svebinar - kv-hanke muutoksen mahdollistajana

  • Lempinen Katja, Linna Mari

Nordplus Nordiska språk Svebinar-hankkeessa uudistetaan ruotsin suullisen kielitaidon opetusta yhteistyössä neljän pohjoismaisen/balttilaisen korkeakoulun kesken. Monien suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ruotsin suullinen kielitaito on heikko, eivätkä he asuinpaikasta riippuen pääse välttämättä käyttämään lainkaan ruotsin kieltä autenttisissa keskustelutilanteissa. Suullista kielitaitoa harjoitetaan perinteisesti luokassa samaan ryhmään kuuluvien opiskelijoiden kanssa. Hankeyhteistyön ta...

Svebinar - digipedagoginen kv-hanke

  • Lempinen Katja, Linna Mari

Nordplus Nordiska språk Svebinar-hankkeessa uudistetaan ruotsin suullisen kielitaidon opetusta yhteistyössä neljän pohjoismaisen/balttilaisen korkeakoulun kesken. Monien suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ruotsin suullinen kielitaito on heikko, eivätkä he asuinpaikasta riippuen pääse välttämättä käyttämään lainkaan ruotsin kieltä autenttisissa keskustelutilanteissa. Suullista kielitaitoa harjoitetaan perinteisesti luokassa samaan ryhmään kuuluvien opiskelijoiden kanssa. Hankeyhteistyön tavo...