Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 maaliskuuta 2019 - 22 maaliskuuta 2019

Hämeenlinna, Suomi

Robotiikkakilpailut oppilaan ongelmanratkaisutaitojen kriteerinä ja mittarina

  • Santakallio Esa, Viitanen Reetta

Riihimäen kaupunki on kehittänyt robotiikan opetusta keväästä 2014 lähtien, jolloin se alkoi kerhotoimintana. Syksyllä 2016 aloitettiin opetussuunnitelmaperusteinen robotiikkaopetus pilottikokeiluna. Vuoden 2018 syyslukukaudenalusta robotiikkaopetus on laajentunut opetussuunnitelmaperusteiseksi kaikki peruskoulun luokka-asteet ja oppilaat kattavaksi robotiikan opetussuunnitelmaksi ja sen toimeenpanoksi. Puheenvuorossa esitellään Riihimäen robotiikkaopetuksen opetussuunnitelmat sekä robotiikan op...