Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 maaliskuuta 2019 - 22 maaliskuuta 2019

Hämeenlinna, Suomi

AMK-verkkotutkinnon suunnittelu ja toteutus – muutostarpeet, kokemuksia ja vinkkejä

  • Marstio Tuija, Saarikoski Ville

Laurea ammattikorkeakoulussaon tuotettu viime vuosina kokonaisia amk-tutkintoja verkkoon. Nyt kokemusta on kertynyt usealta koulutusalalta ja ensimmäiset opiskelijat putkahtavat pian työmarkkinoille. Tosin merkittävällä osalla näistä opiskelijoista on jo työelämäkokemusta ja he hakevat koulutuksesta mahdollisuuksia kehittyä työssään, työllistyä tai vaihtaa alaa. Verkko-opiskelijamme asuvat eri puolilla Suomea sekä ulkomailla. Verkko-tutkintojen tuottamisen yhteydessä olemme etsineet vastauksia j...

Lukion kursseja verkko-opintoina

  • Meriläinen Ari, Schroderus Anne

Olemme järjestäneet lukion pakollisia kursseja verkko-opintoina yli viiden vuoden ajan. Alun perin kurssit oli suunnattu aikuisopiskelijoille, jotka opiskelevat aikuisten opetussuunnitelman mukaan ja jotka eivät pystyneet osallistumaan päivällä tai illalla järjestettävään lähiopetukseen. Kurssit korvasivat aikaisemmat etälukio-opinnot, joissa oli myös lähiopetusta. Vähitellen myös nuorten lukiokoulutuksen opiskelijat (päivälukiolaiset) löysivät verkkokurssit ja ovat oppineet hyödyntämään niitä o...

1:1 pedagogiikka lukiossa - historia, nykytilanne ja tulevaisuus

  • Setälä Mika

Esityksessä analysoidaan erään lukion 1:1 hanketta Koolen FRAME-mallin pohjalta rakentamani FRAMESET- mallin muodostaman linssin läpi katsottuna. Hankkeen analyysi perustuu oppilailta ja opettajilta kerättyyn palautteeseen ja hankkeen ohjausryhmän kokouspöytäkirjoihin. Mukaan on otettu myös keväällä 2013 tehdyn opettajakyselyn ja keväällä 2015 tehdyn oppilaskyselyn tuloksia.1:1 pedagogiikan nykytilanne lukiossamme kartoitetaan maaliskuussa 2019, josta raportoidaan myös esityksessä. Luomme myös ...

Opettajuus digitaalisuuden muutospyörteissä

  • Alastalo Tarmo, Ignatius Maarit

Pitkäkestoisen ja tuetun osaamisen kehittämisprosessi on hyödyksi opettaja selviytymiseen digitaalisuuden muutospyörteissä. Esitys antaa vastuksia kysymyksiin: Miten työtapojen muutosta ja muuttuvaa opettajuutta on tuettu organisaation taholta? Miten opintojaksoja on suunniteltu pedagogisesti eheäksi kokonaisuudeksi. Väitämme, että hallittu kehittämisprosessi tuo tuloksia, joita strategiaamme on kirjattu. Opettajuuden muutoksen ja digipedagogisen kehittämisen työkaluna on käytetty Puenteduran S...

Digitalisaatio ja opettajan työn muutos

  • Salo Jaakko

Miten digitalisaatio on muuttanut opettajan työtä? Tehostaako digitalisaatio opettajan työtä vai aiheuttaako se lisätyötä ja lisäkuormitusta? Tuleeko digitalisaatio korvaamaan opettajan työtä? Korvaako tulevaisuudessa robotti opettajan? Entä, onko opettajan työssä osa-alueita, jotka tulisi antaa koneen tai tekoälyn tehtäväksi? Toimintasessiossa käsitellään digitalisaation vaikutusta opettajan työhön. Nykytilaan liittyen esitellään OAJ:n uutta selvitystä yleissivistävien (peruskoulu ja lukio...

Kehittäjäopettajuuteen tukea koulutuksesta ja verkostosta

  • Airola Jenni, Jurvanen Tanja, Kontkanen Sini, Korhonen Tiina, Piispa-Hakala Satu, Sormunen Kati, Veermans Marjaana

*Koulutuksen kentälle on syntynyt kehittäjäopettajan professio ja ammattikunta. Tämä laajentaa opettajan uramahdollisuuksia ja haastaa perinteistä käsitystä opettajan ammatista. Erityisesti kehittäjäopettajia löytyy tieto- ja viestintätekniikan sekä digipedagogiikan parista. * *Itä-Suomen, Helsingin ja Turun yliopistot järjestävät Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutusta opettajille. Yliopistot ja koulutukset tekevät yhteistyötä koulutusten ympärille luoduss...

Ei mikään BOO-klubben! Arviointiklubista vertaisvoimaa perusopetuksen oppimisenaikaiseen arvioinnin kehittämiseen

  • Siven Miia, Pöysti Eveliina

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa korostetaan arviointimenetelmien monipuolisuutta sekä sellaista arviointia, joka on kannustavaa sekä oppimista ohjaavaa että edistävää. Perusteissa kannustetaan kehittämään sekä summatiivisen että formatiivisen arvioinnin menetelmiä osana oppilaan oppimisprosessia. Jotta muun muassa monialaisten oppimiskokonaisuudet rakentuvat oppijan näkökulmasta tavoitteellisiksi kokonaisuuksiksi, tulee arvioinnin tukea oppimista koko prosessin ajan ja olla selkeä...

ITK Doctoral Consortium

  • Hietala Iida, Leinonen Teemu

ITK Doctoral Consortium provides an opportunity for current doctoral candidates to present their project in a safe, friendly and stimulating environment. The candidates will receive formative feedback from a group of distinguished researchers and their peers. The ITK Doctoral Consortium has the following four objectives: Provide time and space where doctoral candidates can present their research and meet other candidates; Provide feedback and perspectives on candidates research from senior resea...

STEAM-opinpolku

  • Niva Arto, Pitkänen Kati, Sánchez Iván, Vorne Paula

Olemme Oulussa aloittaneet STEAM opinpolun rakentamisen perusopetukseen. Vaikka toiminta on vasta alussa on meillä jo nyt paljon hyviä ideoita siitä mitä kannattaa tehdä ja mitä sudenkuoppia kannattaa välttää. STEAMin jalkauttaminen suomalaisen koulun toimintakulttuuriin vaatii paljon keskustelua ja yhteistä suunnittelua. Se ei saa olla päälle liimattua, vaan osa arkista tekemistä. Uudessa OPS:issa monialaisten oppimiskokonaisuuksien jalkauttaminen koulun arjen toimintaan on osoittautunut vähi...