Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 maaliskuuta 2019 - 22 maaliskuuta 2019

Hämeenlinna, Suomi

Digitaalinen saavutettavuus ja opiskelijan osallisuus – miten korkeakoulujen sähköisten järjestelmien käytettävyyttä voisi parantaa?

  • Antila Heli, Huhta Aleksi

Korkeakoulujen ns. digiloikkaa on usein perusteltu sillä, että sähköiset järjestelmät tekevät opiskelusta saavutettavampaa erilaisille opiskelijaryhmille. Ajatus on myös EU:n uuden saavutettavuusdirektiivin taustalla. Tietoa siitä, miten opiskelijat digitaalisten järjestelmien saavutettavuuden itse kokevat, on kuitenkin vasta vähän. Tässä esityksessä tarkastellaan suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia oppilaitostensa verkkosivujen, verkko-oppimisympäristöjen, teknisen laitteiston ja ...