Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 maaliskuuta 2019 - 22 maaliskuuta 2019

Hämeenlinna, Suomi

Valmistuva opettaja suoraan digitutoriksi?

  • Järvinen Jussi-Pekka, Lahti Aleksi

Digiajan Peruskoulu 2017 -selvityksen mukaan vastavalmistuneet opettajat arvioivat oman TVT-osaamisensa hieman kokeneempia opettajia korkeammalle, mutta käytännössä kuitenkin arviointiasteikon puolivälin alapuolelle. Digiajan Peruskoulu 2017 -selvityksessä kävi myös ilmi, että alle puolet kokivat omat tvt-valmiutensa ja osaamisensa riittäviksi verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Samaan aikaan digi-tutor toiminnan avulla suomalaisten koulujen digitalisointia on saatu nytkä...

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöseminaarin uudistaminen ja digitalisointi

  • Kylmäkoski Merja, Lundbom Pia

Esityksen tulokulma on *opetuksen lähentyminen digitalisoituvaan yhteiskuntaan ja työelämään sekä digitaalinen muutos opetuksen toteutuksessa.* Esitys käsittelee ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöopintoihin sisältyvässä opinnäytetyöseminaarissa tapahtuvan *opinnäytetyön esittelyn toteutustavan muuttamista *tilaan ja paikkaan sidotusta live-esityksestä *ajasta ja paikasta riippumattomaksi digitaaliseksi esitykseks*i. Kehittämistyön lähtökohtana on ollut opinnäytetyöseminaarin tavoite tehdä tunn...

OpenBio

  • Eriksson Miikka, Vanninen Petteri, Vartiainen Henriikka

OpenBio-hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää osaamisrajoja ylittävää pedagogiikkaa ja sosio-digitaalista oppimisympäristöä erityisesti (metsä)biotalouden kontekstissa.  Tavoitteena on lisätä eri tieteenalojen opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä biotaloudesta sekä käynnistää teknologiatuettuja opetuskokeiluja, jotka toteuttavat lukioiden, korkeakoulujen sekä asiantuntijaorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Moniulotteisena ilmiönä biotalous tarjoaa mahdollisuuden opetuksen ja osaamisen ...