Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Hintikka Kari A., Koponen Heikki

Tarvitaanko enää verkko-ohjaajia - kokemuksia chattiboteista

Kuvaus

Foorumiesityksessä kerromme chattibottien käytöstä lukiolaisten opinto-ohjauksessa ja lukion kurssien rikastamisessa ja monipuolisesti käytännön kokemuksista ja havainnoista. Esittelemme myös chattibottien toimintaa.

Chattibotit (engl. chatbot) eivät ole koneälyjä vaan niille luodaan etukäteen kysymykset ja vastaukset. Botin kanssa chattailu ei perustu luonnollisen kielen vuorovaikutukseen vaan muistuttaa hypermediamaista vuorovaikutteista kerrontaa. Olemme testanneet laajasti chattibottien käyttökokemusta ja marraskuussa 2018 aloitamme ensimmäiset ohjaus- ja kurssipilotit lukiolaisillamme.

Tavoitteena ei ole korvata oppimateriaaleja tai nykyistä vuorovaikutusta lukiolaisen ja ohjaajan / opettajan välillä vaan kehittää täydentäviä ja uusia tapoja. Sen sijaan chattibotit osittain vapauttaisivat ohjaajien ja opettajien resursseja aikaavievistä rutiinivastauksista. Chattibottien toteuttaminen on nykyään nopeaa ja helppoa eikä vaadi esimerkiksi ohjelmointitaitoja. 

Chattibotin avulla opiskelua suunnittelevakin voi omatoimisesti tutustua opiskelun edellytyksiin lähi- tai etäoppilaitoksessa. Opintojen alkuvaiheessa opiskelija voi tehdä botin kanssa esihopsauksen, jonka tavoitteena on saada lukiolainen pohtimaan omia suunnitelmiaan ja tavoitteitaan. Lisäksi chattibotti voi auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinnassa ja opintojen eri vaiheissa. Samalla tallentuu opiskelijan pohdinnan perustiedot, jotta sekä ohjaaja että opiskelija voi valmistautua paremmin ohjauskeskusteluun. Ajatuksena on, että tietyt tiedottamiseen ja neuvontaan liittyvät työtehtävät voisi siirtyä enemmän ohjaajalta botille, ja ohjaajan olisi mahdollista keskittyä enemmän itse ohjaukseen. 

Chattibotilla voi tehdä esimerkiksi kurssien lähtö- ja lopputasokartoituksia. Opiskelijat voivat suunnitella itse yhteisen chattibotin kurssin aikana, mikä kehittää ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja. Boteilla voidaan räätälöidä nopeasti pieniä harjoitustehtäviä vaikkapa yksittäiselle biologian kurssille ja botti jaksaa sparrata väsymättä opiskelijoita 24/7.

Joillekin opiskelijoille chattibotti voi olla luontevampi ja helpompi tapa ottaa selvää asioista. Chattibotin kanssa opiskelija voi myös edetä täysin omaan tahtiinsa. Opiskelijoiden tähänastisten käytettävyystestausten perusteella chattibotit vaikuttavat erittäin lupaavalta: asioiden omaksuminen botin kanssa on miellyttävää ja se koetaan helpoksi. Testiopiskelijamme innostuivat myös omatoimisesti ideoimaan uusia botteja, joita toteutamme parhaillaan.

Olemme testanneet chattibotteja työntekijöillämme, etäopiskelijoillamme että oppilaitoksen ulkopuolisilla ammattilaisilla, kuten nuoriso-ohjaajilla. Keräämme kokemuksia myös muiden lukioiden opettajilta ja ohjaajilta ja kannustamme rakentamaan omia chattibotteja.

Esitysdiat

ITK2019-messubotti

Webinaaritallenne: Chattibotit nettilukiolaisen apuna

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Kytömäki Jussi

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

Esitys on suunnattu opettajille ja opinto-ohjaajille sekä opetusalan suunnittelijoille muille kouluttajille. Hankkeessa on pilotoitu lukiolaisille tarkoitettuja chattibotteja mutta itse tekniikat ovat täysin geneerisiä ja soveltuvat kaikille oppilaitoksille sekä myös esimerkiksi organisaatioviestintään.

Esittäjät

Hintikka Kari A.

Otava Folk High School

Konseptisuunnittelija, ennakoija


Koponen Heikki

Otavan Opisto

Opettaja

Tavoitteet


Aikataulu