Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Fagerholm Fabian, Harjula Veli-Matti, Kallunki Veera, Lakkala Minna, Männistö Tomi, Pulkkinen Sari-Anna, Salmela-Aro Katariina, Tervaniemi Mari, Toom Auli

Työkaluja ja menetelmiä globaalien kompetenssien oppimisen tukemiseen

Kuvaus

Taito kehittää uudenlaisia ratkaisuja ongelmiin, työskennellä sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi, osallistua rakentavaan yhteistyöhön ja arvostaa muita - muun muassa näitä taitoja voisi kutsua globaaleiksi kompetensseiksi. Monimutkaistuvassa, verkostoituvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan uudenlaisia taitoja haastavista tehtävistä selviämiseen ja yhdessä toimimiseen.

Opetussektorilla mm. OECD (2018) sekä eri maiden ja koulujen opetussuunnitelmat korostavat globaaleja kompetensseja (vrt. OPS 2014), mutta niiden tukemiseen ja arviointiin ei ole olemassa kovin konkreettisia menetelmiä. Myös työ- ja yrityselämässä globaalien kompetenssien merkitys substanssiosaamisen rinnalla on huomioitu, kuten myös tarve henkilöstön kouluttamiseen tästä näkökulmasta (Jackson, 2010).

Haasteena on, että globaaleja kompetensseja ei opi kirjoista eikä niitä voi harjoitella yksin. Globaalien kompetenssien oppiminen edellyttää pitkäkestoisia ja systemaattisia pedagogisia prosesseja sekä turvallista oppimisympäristöä. Lisäksi tarvitaan helposti käyttöön otettavia menetelmiä ja malleja kompetenssien kehittämiseen todellisissa toimintatilanteissa esimerkiksi koululuokassa tai työyhteisössä. Tärkeää on oppia arvioimaan ja kehittämään omia ja yhteisiä tapoja toimia erilaisissa yhteistyö- ja tehtävätilanteissa.

Esittelemme posterissa ratkaisumme verkkopohjaisesta työkalusta ja palvelusta, joka sisältää: 1) tutkimuspohjaisia instrumentteja oman ja ryhmän toiminnan sekä sitä kautta kompetenssien arviointiin, 2) verkkopohjaisen sovelluksen datan keräämiseen (Experience Sampling Method App) ja tulosten tarkasteluun (Competence Wall) aidoissa tilanteissa sekä 3) kehittämisen tueksi malleja ja ohjeita opettajille, kouluttajille ja fasilitaattoreille. Esittelemme myös tuloksia työkalun ensimmäisistä kokeiluista erilaisissa konteksteissa, esimerkiksi koululuokassa ryhmätyötehtävien yhteydessä sekä asiantuntijatiimien yhteistyökäytönten arvioinnissa. Lisäksi posterisessiossa on mahdollisuus testata selainpohjaisen itsearviointityökalun käyttöä.

Lähteet

Jackson, D. (2010). An international profile of industry-relevant competencies and skill gaps in modern graduates. International Journal of Management Education, 8(3), 29-58. Saatavilla verkossa: https://www.academia.edu/5721929/An_international_profile_of_industry-relevant_competencies_and_skill_gaps_in_modern_graduates

OECD (2018). Teaching for global competence in a rapidly changing world. New York, NY: OECD Publishing, Paris/Asia Society. Saatavilla verkossa: https://doi.org/10.1787/9789264289024-en.

 

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Henkilöstökouluttajat

Kohderyhmän tiedot

Kohderyhmäämme kuuluvat kaikki (alakoulun opettajista työelämän kouluttajiin ja fasilitaattoreihin), jotka haluavat kehittää jonkun ryhmän (oppilasryhmä, opiskelijaryhmä, työryhmä, projektitiimi jne.) ja sen jäsenten globaaleja kompetensseja omien ja ryhmän toimintatapojen arviointityökalun avulla erilaisissa toimintatilanteissa.

Esittäjät

Fagerholm Fabian

Tietojenkäsittelytieteen osasto, Helsingin yliopisto

Tutkijatohtori


Harjula Veli-Matti

Merilahden peruskoulu, Helsingin kaupunki

Opettaja


Kallunki Veera

Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Pedagoginen yliopistonlehtori


Lakkala Minna

Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tutkija


Männistö Tomi

Tietojenkäsittelytieteen osasto, Helsingin yliopisto

Professori


Pulkkinen Sari-Anna

dLearn.Helsinki-projekti, Helsingin yliopisto

Kaupallistaja


Salmela-Aro Katariina

Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Professori


Tervaniemi Mari

CICERO Learning -verkosto, Helsingin yliopisto

Tutkimusjohtaja


Toom Auli

Yliopistopedagogiikan keskus, Helsingin yliopisto

Professori

Tavoitteet


Aikataulu