Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Toikkanen Tarmo, Toivanen Tero

Vihdoin kaikki avoimet oppimateriaalit yhdessä paikassa

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja CSC:n Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -yhteiskehityshankkeessa hankittiin viisi avointa oppimateriaalikokonaisuutta opettajien täydennyskoulutuksen tueksi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Koska sisällöt ovat avoimesti lisensoituja, niitä saa maksutta käyttää ja niitä voi myös jatkokehittää, muunnella, yhdistellä ja muuten hyödyntää Creative Commons -lisenssin ehtojen mukaisesti.

Tekijänoikeusmateriaali käy läpi tekijänoikeuden perusidean sekä opetuksen keskeiset käytännön ongelmat. Avoimet sisällöt ja Creative Commons -lisenssit esitellään myös. Materiaali koostuu slidedoc-materiaaleista, infograafeista sekä videoista.

Ohjelmointimateriaali rakentuu rinnakkaisista opiskelukokonaisuuksista, jotka mahdollistavat eriyttämisen ylös- ja alaspäin. Erityisinä kohderyhminä ovat ala- ja yläkoulun oppilaat luokkatasoilla 3-9 sekä heidän opettajansa, mutta materiaalit sopivat myös kenelle vain itseopiskeluun tai ohjattuun kerho- tai muuhun opiskelutoimintaan.

Ohjelmointimateriaalit ohjaavat oppimista luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja korostaen. Lähestymistapana on pelaajaoppiminen, joka kehittää oppijan oppimis- ja metakognitiivisia taitoja monipuolisesti. Alakoulun osalta pääasiallisena ohjelmointiympäristönä toimii Scratch ja yläkoulun Python. Kuitenkin molemmissa voidaan siirtyä näiden kahden ohjelmointiympäristön välillä helposti, sillä molemmissa tehdään vastaavat tehtävät liittyen samoihin ohjelmointikäsitteisiin.  Ohjelmointia opitaan motivoivasti animaatioita tehden ja ongelmia ratkaisten.

Oppimateriaalit sijaitsevat opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kehityksessä olevassa avointen oppimateriaalien palvelussa, jonka toimintaa hahmotamme osana esitystämme.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Matti Ranta, Matti Ranta

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot

Kaikki opettajat ja oppimateriaalintuottajat

Esittäjät

Toikkanen Tarmo

LifeLearn

CSO


Toivanen Tero

IT-kouluttajat ry

Erityisluokanopettaja

Tavoitteet


Aikataulu