Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Eronen Ilkka, Suominen Sanni

Yhteisten tutkinnonosien verkkonäytöistä ratkaisu reformituskaan

Kuvaus

Vuoden 2018 alussa voimaan astunut ammatillisen koulutuksen reformi yhdisti nuoria ja aikuisia koskevan lainsäädännön. Tämän seurauksena myös aikuiset opiskelevat yhteisten tutkinnonosien osa-alueet, joihin sisältyy muun muassa matematiikkaa, työelämätaitoja ja äidinkieltä. Pakollisia ja valinnaisia opintoja tunnustetaan aiempien tutkintotodistusten pohjalta, mutta monelta aikuiselta löytyy dokumentoimatonta osaamista. 

Riveriassa muuttuneeseen tilanteeseen reagoitiin rakentamalla Moodleen yhteisten tutkinnonosien näyttöympäristö syksyllä 2018. Vetovastuuseen hankkeesta asetettiin verkko-oppimisen erikoisyksikkö eRiveria.

Oppilaitoksellamme on tällä hetkellä tarjolla verkossa yli 40 osaamispistettä uuden opetussuunnitelman mukaisia yhteisten aineiden opintoja ja tarjonta kasvaa alati. Olemassa olevien eRiverian verkko-opintojen pohjalta verkko-opettajat tuottivat erilliset näyttökäsikirjoitukset. Käsikirjoitustyötä ohjeistettaessa huomioitiin paitsi se, että näyttötehtävien tulee mitata monipuolisesti opetussuunnitelmassa kuvattua osaamista, myös se, että tehtävänantojen tulee olla riittävän monipuolisia ja tehtäväpankkien riittävän laajoja, jotta tehtävänannot eivät lähtisi leviämään heti ensimmäisten näyttökertojen jälkeen. Käsikirjoitusvaiheessa huomioitiin myös näyttötilaisuuksiin liittyvät erityisrajoitukset, kuten muun muassa näyttöjen yhteismitallinen kesto, laitevaatimukset ja netinkäyttörajoitukset. 

Verkkonäyttöihin tuotettiin yhteiset aloitusohjeet ja palautekyselyt. Aktiviteettien asetuksilla estettiin esimerkiksi materiaalien leviäminen. Ensimmäisessä vaiheessa lokakuussa 2018 julkaistiin 10 pakollisen y-osa-alueen (yhteensä 19 osaamispistettä) verkkonäytöt. Tästä eteenpäin näyttötarjonta laajenee samaa tahtia verkko-opintotarjonnan kanssa, eli aina, kun kaikki tiettyyn osa-alueeseen sisältyvät verkko-opinnot ovat valmistuneet, osa-alueesta tuotetaan verkkonäyttö.

Ensimmäisten näyttökertojen perusteella näytöt toimivat teknisesti odotetunlaisesti ja näyttöjen suorittaminen Moodlessa on sujuvaa. Keväällä 2019 osaamme jo arvioida verkkonäyttöjen toimivuutta myös opiskelijapalautteen perusteella.

Esityksemme sisältää sekä hallinnon että käytännön toteutuksen näkökulman.

eriveria.fi

Esityksen videotallenne

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
OAJ, Olavi Arra

Kohderyhmä
Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

Kohderyhmää ovat ammatillisen koulutuksen asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat ja koordinaattorit, opettajat, rehtorit ja johtajat.

Esittäjät

Eronen Ilkka

Riveria

Verkkopedagogiikan asiantuntija


Suominen Sanni

Riveria

Verkko-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen vastaava, matemaattisten aineiden verkko-opettaja

Tavoitteet


Aikataulu