Valtakunnallinen tutoropettajapäivä 2021

1 joulukuuta 2021 - 1 joulukuuta 2021

Hämeenlinna, Suomi

Matikan tutorointia

 • Liusjärvi Salla, Mäkimarttunen Timo

Tässä pajassa esitellään Hämeenlinnan matikkatutor-toimintaa. Tutorit esittelevät vuosiluokille 1-3 sekä 4-9 toiminnallista matematiikkaa, ohjelmointia sekä geogebraa. Laaja-alainen erityisopettaja Salla Liusjärvi Aineenopettaja Timo Mäkimarttunen ...

Oppilasagenttitoiminta Lohjalla

 • Loikkanen Saara, Mäki Esko, Vänttinen Tanja

Lohjan kaupungilla on lähes kaikilla kouluilla toimiva oppilasagenttikerho, jonka ohjaaminen ja koordinointi koulussa järjestetään kerhorahoin. Jokainen koulu on rakentanut kerhon toiminnan omien tarpeiden mukaan. Kaikki oppilasagentit ja ohjaajat kokoontuivat ennen koronaa kerran vuodessa yhteiseen tapahtumaan. Ensimmäisessä tapahtumassa pelattiin oppilasagenttipakopeli, tämän jälkeen Hämeenlinnan hyvän esimerkin voimalla on päädytty oppilasagenttimessuihin. Korona-aikaan kehitettiin oppilasag...

TVT-OPS käytäntöön - oppilaan digipassi Laukaassa

 • Åhlgren Minna, Hakamäki Johanna, Kinnunen Tiina, Kriikkula Jukka

Kuinka saada TVT-opetussuunnitelma käytäntöön? Laukaassa on tehty alakouluille opettajien avuksi oppilaan digipassi, jota seuraamalla opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat osana muuta opetusta. Opettajalla on tukenaan sekä manuaalinen että sähköinen opettajanopas.  Sähköinen opettajanopas sisältää runsaasti vinkkejä ja ohjeita sisältöjen toteuttamiseen luokassa. Oppilaan digipassin päämääränä on tehdä TVT-opetussuunnitelman käytännön toteutuksesta mahdollisimman helppoa sekä mahdollistaa opp...

Etäopetus tutoropettajien silmin - mitä kevään 2020 poikkeustilanteesta opittiin

 • Honkonen Kaisa, Tanhua-Piiroinen Erika, Viteli Jarmo, Vuorio Jaakko

Maaliskuun puolivälissä 2020 tehtiin historiallinen loikkaus etäopetukseen myös Suomeen levittäytyneen virusepidemian hillitsemiseksi. Tutoropettajien työ nousi arvoon arvaamattomaan, kun kaikki oppilaat aivan nuorimpia perusopetuksen luokkia ja erityisopetusta lukuun ottamatta siirtyivät opiskelemaan etäyhteyksien äärelle ja opettajista tuli parissa päivässä verkkopedagogeja. Oppitunteja pidettiin eri tavoin – Meetissä, Zoomissa Teamsissä, digimateriaaleja ladattiin erilaisiin oppimisympäristöi...

Osasena maailmassa - kieltenopetuksen yhteistyössä on voimaa!

 • Hämäläinen Johanna, Lahdenpohja Terhi, Myllärniemi Virpi

Ideoidaan, innostutaan ja rakennetaan yhteistyöllä kaupungin koulujen kieltenopetuksen toimintakulttuuria! Hämeenlinnan kielten tutoropettajien matkassa pääset tutustumaan tutortyön tarjottimeemme, ideoihimme kielten näkyvyyden lisäämiseksi koulun arjessa sekä Teams-materiaalipankkiimme. Kerromme lisäksi kokemuksia matkan varrelta: hyötyjä, hedelmiä ja haasteita. ...

Tekijänoikeustaitoja pakopelin keinoin

 • Löyttyniemi Mikko, Salmela Kirsi

Mitä olisi maailma ilman kulttuuria, taidetta, elokuvia tai pelejä? Jos kaikki taide olisi kaupallista mainontaa tai pelien ja elokuvien sisältöjä ohjaisivat mainostajat? Lähdimme etsimään innostavaa, toiminnallista, ryhmässä tehtävää pelillistä tehtävää, jossa oppilaiden tekijänoikeustaitojen osaaminen ja ymmärrys kasvaisi oman oivalluksen ja tekemisen kautta. Kohderyhmänä olivat yläkoululaiset. Oppilaat ratkoivat tekijänoikeustaitoihin, tiedonhakuun ja tietolähteiden käyttöön liittyviä pulmia...

VR/AR ja robotiikka Ylöjärvellä

 • Norrena Juuso, Salmio Paavo

Esittelemme Ylöjärven kaupungin tutoropettajamallia, jossa robotiikkaa sekä vr- ja ar-maailmoja opetetaan kiertävällä tutoropettajasysteemillä. Toinen opettaja kiertää vr-ja ar-laitteiston kanssa kaupungin 6. luokat ja toteuttaa opetuskokonaisuuden yhden päivän aikana. Tämän jälkeen laitteet jäävät luokan käyttöön jatko-opiskelua varten. Robotiikkaa opetetaan vastaavalla periaatteella, mutta kohderyhmänä ovat 5. luokkalaiset oppilaat sekä heidän opettajansa. ...

Innova - joka lukion yritysyhteistyömalli

 • Kervinen Pasi, Nieminen Eila

Uusi lukiolaki ja vastikään julkaistu LOPS2021 edellyttävät lukion opinnoilta laaja-alaisuutta, oppiaineiden integrointia sekä yritys- ja korkeakouluyhteistyötä, ylipäätään tavallisten aineoppituntien lisäksi uudenlaisia työmuotoja tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaitojen saavuttamiseksi. Innova tarjoaa yhden ratkaisun näihin vaatimuksiin ja lisäksi tiimityötaitoja sekä tunnustettua informaalia osaamista ja oppimista. Innovassa esim. lukion 2. vuoden opiskelijat saavat tiimeittäin koulun ulk...

Opetushenkilöstön osaamismerkit

 • Hautaniemi Jukka

Tutoropettajat esittelevät Lahden kaupungin uutta tapaa todentaa henkilöstön osaamista. Opetussuunnitelma edellyttää entistä enemmän digitaalisia taitoja. Tämän vuoksi opetushenkilöstö suorittaa digitaaliset osaamismerkit. Tutoropettajat ovat olleet alusta alkaen merkittävässä roolissa koko prosessissa: suunnittelussa, kouluttamisessa, itseopiskelumateriaalien tuottamisessa sekä merkkien tarkastamisessa. Lahden kaupungissa käytetään digitaalisia Open Badge -merkkejä. Tässä esityksessä tarkenneta...

Kohtaamisen taito tutoroinnissa

 • Pale Pia, Sandell Helena

Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen lisäävät aina ymmärrystä yhteisön sisällä. Työpajassa tehdään yksinkertainen harjoitus, jonka jokainen voi toteuttaa luokassaan tai opettajakunnassaan. Harjoituksen tavoitteena on lisätä aktiivista kuuntelua ja todellista kohtaamista yhteisössä. Steiner-Tutor -hankkeessa keskitytään yksittäisen opettajan tukemisen ja kehittymisen rinnalla yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseen koko opettajakunnassa: yhteishengen ja jak(s)amisen lisäämiseen sekä asian...

Digidraamaa oppitunneille

 • Eklund Heidi-Tuulia, Keskitalo Rita

*Digidraamaa oppitunnilla* on pelillistetty oppitunti, joka sisältää draamaharjoitteita, tiedonhakua, ryhmätöitä sekä digitaalisessa että reaalimaailmassa olevissa ympäristöissä. Digidraamaa oppitunnilla mahdollistaa draaman menetelmien käytön myös etäopetuksessa, kun tehtävät lähetetään opettajalle sähköisessä oppimisympäristössä. Digidraaman avulla saat oppilaat mukaan oppimiseen, jossa voit myös hyödyntää liikkuvaa koulua ja luovia menetelmiä. Digidraaman idea lähti liikkeelle erään tunnetun ...

Seitsemän sisarusta - Laaja-alaisen osaamisen taitojen edistämispaketti ja pelikokonaisuudet

 • Partanen Hanna-Maria

Seitsemän sisarusta -materiaali edistää laaja-alaisen osaamisen taitojen näkyväksi tekemistä koulutyössä. Edistämispaketissa laaja-alaisen osaamisen taitojen konkretisointi tapahtuu Seitsemän sisaruksen avulla. Jokainen hahmo konkretisoi yhtä laaja-alaisen osaamisen taitoa. Seitsemän sisarusta -pelikokonaisuus on jatkoa Seitsemän sisaruksen edistämispaketille. Pelikokonaisuus sisältää seitsemän erilaista pelillistä kokonaisuutta, joissa on huomioitu kyseisen laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. S...

OppilasAgenttitoimintaa Nurmijärvellä

 • Flinck Onni, Forslund Aarno, Hyyti Akseli, Hyyti Titta, Karjalainen Helmi, Lukkala Peppi-Lotta, Parkkonen Emppu, Ruusuvirta-Petrell Taru, Salokannel Eevi, Sundholm Roni, Vasamaa Laura

Miksi OppilasAgenttitoiminta on levinnyt Nurmijärvellä jokaiseen kouluun? Miksi lapset ja nuoret kokevat OppilasAgenttina toimimisen tärkeäksi? Mikä OppilasAgentin työssä on parasta? Mikä mahdollisesti raskasta? Millaista apua OppilasAgenteilta useimmiten pyydetään? Miten opettajat suhtautuvat OppilasAgentin poissaoloihin omalta tunnilta? Miten opettajat osaavat ottaa apua vastaan oppilailta? Mikä kaikki voi mennä pieleen? Nurmijärven koulujen OppilasAgentit kertovat työstään koulukaverien verta...

Tutorit verkossa - aluehankkeen toiminta ja Google Sites keskeisenä alustana ja työkaluna

 • Heinolainen Marianne, Taatila Minna

Raision, Uudenkaupungin ja Laitilan yhteinen aluehanke on järjestänyt Varsinais-Suomessa tutoropettajille koulutus- ja verkostoitumistapahtumia. Tapahtumissa on edistetty tutoreiden ammatillista osaamista ja edesautettu yhteistyötä yli kuntarajojen. Tapahtumien teemat ovat liittyneet läheisesti digitutoropettajatoimintaan ja kouluissa käytettävään opetusteknologiaan. Alueellamme oli tutoropettajatoiminta vaihtelevasti käynnissä ja samantyyppisten asioiden kanssa painittiin kaikissa kunnissa. Ole...

STEAMing Experiences 2019-2021

 • Keränen Jussi, Malinen Piritta

Kaurialan ja Salon lukion yhteinen Steaming Experiences -hanke. Esityksen sisältö: Konkreettisia esimerkkejä, miten STEAM-oppimista on toteutettu Kaurialan lukiossa niin lukiolaisten keskuudessa kuin ulkopuolisille, esimerkiksi perusopetukselle järjestetyissä työpajoissa. Kuvaesimerkkejä ja käytännön kokemuksia, kuinka ARKIPÄIVÄN STEAM, STEAM TAPAHTUMAT, EDISTYNYT STEAM ja STEAM TYÖPAJAT ovat toteutuneet kahden edellisen lukuvuoden aikana.  STEAMing Experiences -hankkeen tausta-ajattelun lyhyt ...

Tehtiin oma! Opetuksen järjestäjä avoimen digimateriaalin tuottajana.

 • Harju Lauri, Lempilä Helka

Tampereen seudulla opetuksenjärjestäjät päättivät tuottaa oman ympäristöopin digitaalisen oppimateriaalin. Hankkeen lähtökohtana on ollut tuottaa seudullisen opetussuunnitelman mukaista korkealaatuista oppimateriaalia ja luoda uutta toimintakulttuuria. Nyt valmiina ovat 3. – 6. luokkien ympäristöopin digikirjat. Niihin pääsee tutustumaan osoitteessa aivotkayttoon.fi [1] Pajassa esitellään lyhyesti, miten Aivot – Yhdessä käyttöön hankkeessa opetuksenjärjestäjät ovat tuottaneet digitaalisen oppim...

GameDev - pelintekoa peruskouluun

 • Ilola Marianne, Kauvosaari Tiina, Korhonen Esa, Pukkila Nina

Tässä pajassa kerrotaan, miten voit toteuttaa pelintekoprojektin koulussasi ja pääset kokeilemaan käytännössä pienimuotoisen pelin tekemistä Scratchilla tai GDevelopilla. Saat käytännön vinkkejä,  mitä eri vaiheita prosessissa on  mikä pelityökalu kannattaa valita (esim. Scratch, GDevelop, Unity)  mitä eri osa-alueita pelin tekemisessä täytyy ottaa huomioon o työkalun haltuunotto o ohjelmointi o grafiikka o äänet  miten projektiryhmän roolit jakautuvat Tavoitteena on luoda tietotekniik...

Kehityskohteena oppimis- ja hyvinvointianalytiikka

 • Heino Teemu, Korsimo Janne

Esittelemme hankkeemme, jossa kehitetään oppimis- ja hyvinvointianalytiikan työkaluja kaikille tutuissa sähköisissä järjestelmissä: Wilma, Gsuite, O365. Miten nämä saadaan kommunikoimaan keskenään niin, että esimerkiksi Classroomissa tuotettu arviointidata saadaan siirtymään automaattisesti Primukseen ja miten siihen voidaan jatkossa liittää analytiikkatyökaluja. Esityksessä tuodaan lyhyesti esille, miten kokonaisuus toimii ja miten sitä ollaan kehittämässä. Lisäksi esitellään työkaluja, joiten ...

Laaja-alaiset taidot OPS-tekstistä arjen käytänteiksi

 • Määttä Marjo, Mäkelä Sanna, Sipilä Riitta

Tässä esityksessä tutustutaan Oulun tutoreiden, vuosiluokille 1-9, kehittelemään laaja-alaisten taitojen työkaluun. Työkaluun on koottu opetussuunnitelman laaja-alaisia taitoja koskeva teksti yksiin kansiin ja purettu laaja-alaiset taidot vuosiluokkapareille. Työkalun tarkoitus on helpottaa laaja-alaisten taitojen harjoittelemista koulun arjessa sekä tuoda taidot luontevaksi osaksi oppilaiden jokaista koulupäivää. Näin sekä oppilaat, huoltajat että opettajat tulevat tietoiseksi laaja-alaisista t...