Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

1 joulukuuta 2021 - 3 joulukuuta 2021

Hämeenlinna, Suomi

verkostoituminen

Näytä kaikki
  • Heinolainen Marianne, Taatila Minna
  • Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Esityksen ensisijainen kohderyhmä on perusasteen koulutuksen asiantuntijat, koordinaattorit ja tutorit.
  • Esityskieli: Finnish / Suomi

Aluehankkeemme on järjestänyt maakuntamme tutoropettajille koulutus- ja verkostoitumistapahtumia. Tapahtumissa on edistetty tutoreiden ammatillista osaamista ja edesautettu yhteistyötä yli kuntarajojen. Tapahtumien teemat ovat liittyneet läheisesti digitutoropettajatoimintaan ja kouluissa käytettävään opetusteknologiaan. Alueellamme oli tutoropettajatoiminta vaihtelevasti käynnissä ja saman tyyppisten asioiden kanssa painittiin kaikissa kunnissa. Olemme järjestäneet koulutuksia ja edistäneet ve ...