Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Humaloja Markus, Lehto Kirsi, Österman Anna
  • 02.09.2021 14.15.00
  • Esityssali 21

DigiOne - Oppimisen uusi ekosysteemi

Kuvaus

DigiOne-hankkeen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta. Alustan tavoitteena on kasvaa opetusalan digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voivat liittyä. Haluamme yhdessä edistää oppimista ja luoda hyvinvointia pitkäjänteisesti.

Suunnitelmissa on luoda digitaalinen alusta, joka tukee opettajaa toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa ja tulevaisuuden pedagogista otetta. Tavoitteena on auttaa oppijaa keskittymään oppimiseen ja opettajaa oppimisen tukemiseen sekä tarjota yhdenvertaisemmat lähtökohdat oppimiselle. Järjestelmiä integroivan alustan avulla haetaan mahdollisuuksia mm. automatisoida hallinnon työtä ja koota yhteen tietoa eri lähteistä johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Hankkeessa rakennetaan käyttäjäystävällinen ja yhteen toimiva koulutuksen digitaalinen alusta. Digitaaliseen alustaan halutaan mukaan mahdollisimman monia palvelu- ja järjestelmätoimittajia, kuntia ja kaupunkeja sekä muita alaan liittyviä toimijoita. Digitaaliselle alustalle voidaan rakentaa palvelut oppijan koko elinkaaren ajaksi. Alustan rakentaminen lähtee liikkeelle perusopetuksesta ja toisesta asteesta. Muut koulutuksen toimijat voidaan liittää alustaan myöhemmin. Ekosysteemin pitkän tähtäimen visiona on luoda lapsen ja nuoren digitaalinen elinympäristö, johon myös muut kuin koulutuksen toimijat voivat liittyä. Haluamme luoda ekosysteemin, joka tuottaa hyötyä kaikille sen osapuolille.

Pedagogiset tavoitteet

Tavoitteena on opetussuunnitelman mukaisen opetuksen tukeminen ja arvioinnin yhdenmukaistaminen. Suunnittelun lähtökohtana on opettajan suunnittelu- ja arviointityön tukeminen opetussuunnitelman linjausten mukaisesti.

Digitalisaatio mahdollistaa yksilöllisemmät oppimispolut, arjessa näkyvät henkilökohtaiset tavoitteet ja motivaation lisääntyessä paremmat oppimistulokset. Haluamme luoda yhdenvertaisemmat mahdollisuudet oppimiseen ja hyvinvointiin tukemalla jokaista oppijaa yksilöllisesti ja oppijan tarpeiden mukaisesti lähtökohdista riippumatta.

Digitaalinen alusta mahdollistaa paremman analytiikan ja tiedolla johtamisen keräämällä dataa useista eri lähteistä. Tiedolla johtaminen käsitetään tässä yhteydessä laajasti oppijan itsensä johtamisen tukemisesta, koulun ja opetuksen järjestäjän tiedolla johtamiseen ja jopa valtakunnalliselle tasolle asti.

Teknologiset tavoitteet

Hankkeen aikana luodaan koulutuksen toimijoiden yhteinen digitaalinen alusta, joka sisältää muun muassa integraatioalustan, käyttöliittymät, alustaan liittyvät palvelut, tietorekisterit ja tietovarastot.

Digitaalinen alusta mahdollistaa yksilöllisen, sujuvan ja eri palvelut yhteen kokoavan käyttäjäkokemuksen. Toimintoja kehitetään työn prosessien vaatimusten mukaisesti mm. hyödyntämällä palvelumuotoilua, prosessiautomaatiota ja tekoälyn mahdollisuuksia.

Tavoitteenamme on luoda yhteiset ja kansalliset koulutusteknologian pelisäännöt yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien, valtion edustajien ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Ekosysteemin tavoitteet

Haluamme ottaa mukaan kaikki halukkaat kunnat ja palveluiden tuottajat ja saada alustalle ei-kaupallinen alustan omistaja. Ensin mukaan otetaan pieni määrä kuntia ja muutamia palveluiden tuottajia. Myöhemmin ekosysteemiä laajennetaan, ja mukaan pääsevät kaikki halukkaat kunnat ja palveluiden tuottajat, jotka sitoutuvat noudattamaan ekosysteemin määrittämiä pelisääntöjä.

Digitaalisen alustan omistajaksi halutaan ei-kaupallinen kuntien ja valtion yhdessä omistama toimija. Ekosysteemille luodaan yhdessä ohjausjärjestelmä, jotta alustan ja ekosysteemin kehittämien jatkuu pitkäjänteisesti.

Käytännön info

Alkaa
02.09.2021 14.15.00
Päättyy
02.09.2021 14.45.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 21

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
OAJ, Jaakko Salo

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntijat, perusopetuksen ja lukion opettajat ja rehtorit, tutor-opettajat

Esittäjät

Humaloja Markus

Vantaan kaupunki

Pedagoginen asiantuntija


Lehto Kirsi

Vantaan kaupunki

Hankepäällikkö


Österman Anna

Vantaan kaupunki

Kehittämispäällikkö