Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Bruun Jarno
  • 02.12.2021 17.15.00
  • Esityssali 21

Johdossako vika?

Kuvaus

Digitalisaation johtaminen koulun ja kunnan tasolla vaatii tiimityötä, selkeästi määriteltyjä vastuita ja konkreettisia välineitä.Tässä esityksessä pohditaan seuraavia kysymyksiä:

  • Miten luodaan koulun ja kunnan tasolla yhteinen näkemys digitalisaation kehityssuunnasta?
  • Miten tuetaan koulun johtajia digitalisaation edistämisessä?
  • Miten varmistetaan sekä koulun johdon että pedagogisen ja teknisen tuen keskinäinen vuoropuhelu?
  • Millaiset kyselyt tukevat kunnan ja koulun digitalisaation kehittämistä?

Esityksessä esitellään ja jaetaan kokemuksia Kuopion kaupungissa toteutetun Digitaalinen ekosysteemi-hankkeen pohjalta. Hankkeessa on rakennettu kouluille digitalisaation portaita sekä laadittuja erilaisia kartoituspohjia, joilla pystytään selvittämään koulun digitalisaation nykytilaa sekä opettajien digipedagogisia tuen tarpeita. Näiden lisäksi rakennetaan mallia, jonka avulla varmistetaan luokkatason, koulutason ja kuntatason digitalisaation kehitys. 

Keskeisinä työkaluina digitalisaation edistämisessä käytetään neljää eri painopistealuetta:

1. Viestintä (Miten huolehditaan kunnan rehtoreiden tai koulun opettajien pysyminen "kartalla"?)

2. Kartoitukset (Millaiset kartoitukset tukevat digitalisaation kehittymistä?)

3. Koulutukset (Millaista on laadukas koulutus ja miten saadaan rehtorit osallitumaan niihin?)

4. Mentorointi (Millasta vertaistukea rehtoreille tulee tarjota koulun digitalisaation edistämisessä?)

Lopuksi esitellään mallia, jossa opetuksen digitalisaation vastuut on määritelty oppilaan, vanhemman, opettajan, rehtorin, pedagogisen tukihenkilön, teknisen tukihenkilön, kouluhallinnon, tietohallinnon sekä palveluntuottajan kesken. Tämän tavoitteena on selkeyttää yhteydenottoja ja kehittää tukiprosesseja suoraviivaisemmiksi sekä varmistaa digitalisaation tasalaatuisuus koulusta ja opettajasta riippumatta.

Käytännön info

Alkaa
02.12.2021 17.15.00
Päättyy
02.12.2021 17.45.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 21

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Kohderyhmän tiedot

Koulutus soveltuu erinomaisesti sivistysjohtajille, rehtoreille ja tutortoiminnan koordinaattoreille. 

Esittäjät

Bruun Jarno

Kuopion kaupunki

Kehittämistyön koordinaattori