Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Horila Mikko, Tammi Tuomo
  • 03.09.2021 11.15.00
  • Esityssali 35

Joustavien oppimisympäristöjen toteuttaminen - haasteita ja mahdollisuuksia

Kuvaus

Suomen koulutilojen suunnittelussa ja rakentamisessa suuntaus on vahvasti aiempaa suurempiin ja avoimempiin tiloihin, joissa työskentelee useita ryhmiä ja opettajia samaan aikaan. Tämä asettaa koulut, opettajat ja oppijat uuden tilanteen eteen - muutos vaatii huolellista valmistelua eikä se varmasti ole helppo. Prosessin helpottamiseksi on tärkeää tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat sekä pyrkiä hyödyntämään jo kerättyä kokemusta ja tutkimustietoa - pyörää ei kannata keksiä monessa paikassa samaan aikaan uudelleen.

Future Classroom Lab -hanke on osa yhteiseurooppalaista kokonaisuutta, jossa kehitetään uusia oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa. Verkosto edistää opetusteknologian käyttöä ja kehittää uusia opiskelukäytänteitä. Toiminnan ja oppimisympäristösuunnittelun keskiössä ovat oppimisen vyöhykkeet, joiden määrittelyssä on pyritty tunnistamaan oppimisen kannalta tärkeitä oppimisympäristön ominaisuuksia ja huomioimaan suomalaisen opetussuunnitelman erityispiirteet. Tavoitteena on viedä oppimistilanne sille mahdollisimman otolliseen ympäristöön. Vyöhykkeet julkaistiin kevään 2019 ITK-konferenssissa, ja niitä on nyt kokeiltu käytännössä noin vuoden ajan.

Vyöhykkeet ja tarpeiden määrittäminen ovat suunnittelun ja muutosprosessin kannalta pohja, jonka päälle rakentaa. Pelkät seinät ja riittävä neliömäärä eivät kuitenkaan varmista toimivia tiloja saati sitten toimivia käytänteitä. Tärkeää on poistaa yhtälöstä oppimista ja opettamista häiritsevät tekijät. Prosessissa on merkittävää tunnustaa ja tunnistaa opettajan pedagogiset valmiudet, asenteet sekä mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskeviin ratkaisuihin. Muutos lähtee ihmisistä, ei suinkaan ainoastaan tiloista. Tiloilla on kuitenkin ominaisuuksia, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi oppimis- ja opetusprosessiin. FCLabin Tampereen yksikössä (KAKS10 56) onkin keväästä 2019 alkaen pyritty selvittämään oppimista mahdollisesti häritseviä tekijöitä ja poissulkemaan niitä. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että Tampereen FCLabini on asennettu erilaisia sensoreita, jotka mittaavat oppimisympäristön ominaisuuksia (äänenvoimakkuus, hiilidioksidi, lämpötila, ilmankosteus, ilmanpaine jne.) sekä oppilaiden sijoittumista ja työpisteiden valintaa (lämpöjälki). Oppimisympäristön ominaisuuksien sensoroinnin lisäksi yksi keskeinen pyrkimys on myös selvittää kalusteiden käyttöastetta ja tässä tutkimusavauksessa mukana on ollut myös aktiivisia yritysmaailman kumppaneita (Martela, Tieto).

FCLab Tampereen toiminnan yhtenä painopisteenä on seurata oppilaiden työpisteiden valintaa. Opettajalla on toki vahva ennakkokäsitys siitä, mihin lapset mielellään hakeutuvat, mutta nyt tuolle käsitykselle haetaan verifioitua tukea dataa tallentamalla. Toinen keskeinen tavoite on seurata oppimisympäristön ominaisuuksia, kuten äänenvoimakkuus ja hiilidioksidin määrä. Liian kova meteli tai huono ilma tekevät keskittymisestä ja oppimisesta hankalaa, ellei peräti mahdotonta.

Koulumaailman muutos on jatkuva ja haastava prosessi, jonka hyväksi Future Classroom Lab on valmis kantamaan kortensa kekoon jakamalla hankkeen aikana kerättyä tietoa ja kokemusta toimivista ratkaisuista sekä matkan varrella koetuista haasteista.

Käytännön info

Alkaa
03.09.2021 11.15.00
Päättyy
03.09.2021 11.45.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 35

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot

Esitys antanee kiinnostavaa tietoa koulusuunnitteluun ja rakentamiseen liittyen kaikille prosessin jossakin vaiheessa toimiville (opettaja, koulun johto, ICT-suunnittelijat, sivistystoimi jne.)

Esittäjät

Horila Mikko

Future Classroom Lab

Future Classrom Ambassador


Tammi Tuomo

Future Classroom Lab

Future Classrom Ambassador