Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Marttinen Riikka, Olkinuora Taina
  • 02.12.2021 16.30.00
  • Esityssali 12

Kohti esteettömämpää oppimisympäristöä ja vuorovaikusta teknologiaa hyödyntäen

Kuvaus

Otsikko: Yhdessä esteetön - Kohti esteettömämpää oppimisympäristöä ja vuorovaikutusta teknologiaa hyödyntämällä

Hyvinkään varhaiskasvatuksen YHES - Yhdessä esteetön -hanke on saanut rahoituksen Opetushallituksen valtionavustuksesta. Hankkeen virallinen nimi on Oppimisympäristöjen edistäminen fyysisesti ja vuorovaikutukseltaan esteettömiksi -hanke (v. 2018 - 2020). Puhe- ja toimintaterapeutti konsultoivat ja kehittävät yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa oppimisympäristöjä ja arjen vuorovaikutusta kahdessa hankepäiväkodissa. Varhaiskasvatussuunnitelma antaa edellytykset monialaiselle yhteistoimijuudelle mikä vahvistaa kasvattajien valmiuksia tukea lasten hyvinvointia ja osallisuutta heidän ympäristössään. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen, menetelmien mallintaminen ja kuntoutuksen asiantuntijoiden tuki mahdollistavat yhdessä tekemisen ja yhteisöllisen työtavan. Hanke edistää varhaiskasvatuksessa olevien lasten oppimisen mahdollisuuksia luomalla oppimisympäristöistä tasavertaisempia ja esteettömämpiä.

Osallisuuden mahdollistavassa ympäristössä lapsi voi kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöään. Lapsen osallisuus rakentuu vuorovaikutuksessa, niin varhaiskasvatuksen henkilökunnan kuin toisten lasten kanssa. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan poistaa vuorovaikutuksen esteitä ja edistää lapsen kehitystä, oppimista ja tasavertaisuutta. Toimiva vuorovaikutus ja monikanavaiset esteettömän viestinnän keinot ovat keskeisiä tekijöitä lasten osallisuudessa ja inklusiivisessä varhaiskasvatuksessa.  Oppimisympäristöjen järjestämisessä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten järjestelyt tukevat vuorovaikutusta ja itsenäistä toimintaa. Teknologia voi parhaimmillan mahdollistaa jotain sellaista mikä muuten ei olisi mahdollista. 

Teknologian hyödyntäminen lasten osallisuuden, oppimisympäristöjen kehittämisen ja esteettömän vuorovaikutuksen mahdollistajana on yksi hankkeen menetelmistä. Hankepäiväkoteihin on hankittu jokaiseen ryhmään tabletlaitteet ja henkilökuntaa on koulutettu niiden käyttöön. Hankkeessa on tähän mennessä hyödynnetty teknologiaa henkilökunnan koulutuksissa, kehittämistyön dokumentoinnissa, oppimisympäristöjen suunnittelussa, leikkimaailman rikastuttamisessa ja erilaisten pedagogisten sovellusten sekä lisälaitteiden testaamisessa. Esityksessä esitellään mm. miten Seppo.io oppimispelin avulla on esitelty esteetöntä vuorovaikutusta vanhemmille kevät- ja joulujuhlissa ja tutustutaan toimintaterapeuttiopiskelioiden tuottamaan Kamat kaapista käyttöön! -digitaaliseen vinkkimateriaaliin. Hankepäiväkotien lähes jokaisesta ryhmästä löytyy lapsia, joilla kehityksellinen kielihäiriö tai heidän suomenkielen taitonsa on vielä hyvin heikko tai olematon. Esityksessä kerrotaan kokemuksia ja vinkkejä mm. kommunikointia ja vuorovaikutusta sekä toiminnanohjausta tukevien sovellusten hyödyntämisestä arjessa.

Esityksessä kuulet myös kokemuksia teknologian käyttöönotosta, mikä ei aina ole ollut helppoa. Hankkeessa on huomattu monia jatkokehittämiskohteita niin laitteiden hankintaan, käyttöönottoon, koulutukseen ja sovellusten hankintaan liittyen. Rakenteelisten haasteiden lisäksi myös henkilökunnan osaamisessa ja asenteissa on suuria eroja. Alkuhaasteiden jälkeen laitteet on kuitenkin otetettu arjessa aktiiviseen käyttöön ja loppuhankkeen aikana keskitytäänkin syventämään osaamista ja tabletien hyödyntämiseen pedagogisesta näkökulmasta.

Tule kuuntelemaan miten lasten osallisuutta, esteettömiä oppimisympäristöjä ja vuorovaikutusta voidaan kehittää teknologian avulla varhaiskasvatuksessa! 

 

 

Käytännön info

Alkaa
02.12.2021 16.30.00
Päättyy
02.12.2021 17.00.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 12

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodin johtajat

Esittäjät

Marttinen Riikka

Erilaisten oppijoiden liitto

Erityisasiantuntija


Olkinuora Taina

Hyvinkään kaupunki

Puheterapeutti