Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Ilomäki Liisa, Kallunki Veera, Lakkala Minna
  • 02.09.2021 15.45.00
  • Esityssali 21

Kriittisen digitaaliseen osaamisen keskeiset elementit kouluopetuksen näkökulmasta

Kuvaus

Digiteknologian ja sosiaalisen median uudet välineet ja esimerkiksi yhteisölliset käytännöt haastavat opettajia ja oppilaitoksia. Oppilaitokset käyttävät uusia työkaluja opetuksen, oppimisen ja vuorovaikutuksen tukemiseen (Rosenberg ym., 2018), tukemaan opettajien ammatillista kehitystä (Lantz-Andersson ym., 2018) ja toteuttamaan yhteydenpitoa vanhempien ja muiden yleisöjen kanssa (Kimmons et ai., 2018). Mahdollisuuksista huolimatta digiteknologian käyttömyös haastaa opettajien pedagogisen ja digitaalisen osaamisen, tarpeen on erityisesti  korostaa kriittistä asennoitumista digitaalisiin käytäntöihin (Pangrazio, 2016).

Esityksen aiheena olevan tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on tuottaa uusi kriittisen digitaalisen osaamisen (critical digital literacy, CDL) malli opettajille ja kouluille sekä tutkia opettajien käsityksiä siihen liittyvistä näkökohdista koulukontekstissa. Tutkimus on osa EU:n rahoittamaa DETECT-hanketta (Developing teachers' critical digital literacies, https://www.detectproject.eu/), jonka tavoitteena on tarkentaa digitaalisen osaamisen määritelmiä kriittisestä näkökulmasta ja kehittää opetusmenetelmiä, jotta voidaan tukea opettajia ja oppilaitoksia oppilaiden ja opiskelijoiden taitojen edistämiseksi. Hankkeen tavoitteet ovat linjassa ajankohtaisten kansallisten ja kansainvälisten koulutustavoitteiden kanssa (EC 2018, UNESCO 2018)

Kriittisen digitaalisen osaamisen mallin ensimmäinen versio luotiin hyödyntämällä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksia kriittisestä digitaalisesta lukutaidosta. Katsaus koostui Ebsco- ja Web of Science -tietokannoista tehdyistä hauista ja kriittiseen digitaaliseen osaamiseen liittyvistä hakusanoista. Lisäksi tutkittiin kansainvälisiä koulutuspoliittisia raportteja sekä haastateltiin peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajia neljässä maassa (Suomi, Italia, Espanja ja Britannia). Lopullisen kriittisen digitaalisen osaamisen mallin pääluokat ovat: teknologian käyttö, datan käsittely, digitaalisen informaation käyttö, digitaalisen sisällön tuottaminen, digitaalinen vuorovaikutus ja yhteistyö, digitaalinen hyvinvointi ja turvallisuus, digitaalinen kansalaisuus sekä digitaalinen opettaminen ja oppiminen.

Esityksessä esitellään kehitetty kriittisen digitaalisen osaamisen malli, tutkimustuloksia opettajien ryhmähaastattelujen analyysista ja esimerkkejä kriittisen digitaalisen osaamisen taitoja edistävistä opetusmenetelmistä kouluissa. Lisäksi esityksessä tarkastellaan ensimmäisiä versioita kansainvälisen hankkeen aikana opettajien ja koulujen käyttöön tuotettavasta MOOC-kurssista ja pedagogisia malleja ja ohjeita sisältävästä työkalupakista koskien kriittistä digitaalista osaamista.

Lähteet

European Commission (2018) Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions On The Digital Education Action Plan, Com/2018/022 Final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN .

Kimmons, R., Carpenter, J. P., Veletsianos, G., & Krutka, D. G. (2018). Mining social media divides: an analysis of K-12 U.S. School uses of Twitter. Learning, Media and Technology , 43 (3), 307–325.

Lantz-Andersson, A., Lundin, M., & Selwyn, N. (2018). Twenty years of online teacher communities: A systematic review of formally-organized and informally-developed professional learning groups. Teaching and Teacher Education, 75 , 302–315.

Pangrazio, L. (2016) Reconceptualising critical digital literacy, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 37:2, 163-174.

Rosenberg, H., Ophir, Y., & Asterhan, C. S. C. (2018). A virtual safe zone: Teachers supporting teenage student resilience through social media in times of war. Teaching and Teacher Education, 73, 35–42.

UNESCO. (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. UNESCO. http://uis.unesco.org/en/news/tools-help-countries-measure-digital-literacy

Käytännön info

Alkaa
02.09.2021 15.45.00
Päättyy
02.09.2021 16.15.00
Kesto
30 minuuttia
Sijainti
Esityssali 21

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Peruskoulun aineenopettajat

Kohderyhmän tiedot

Laajasti esityksen kohderyhmään kuuluvat kaikki opettajat (alakoulusta korkeakouluun) sekä kehittäjät ja asiantuntijat, jotka pitävät tärkeänä tarkastella ja kehittää opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden kriittistä digitaalista osaamista.

Esittäjät

Ilomäki Liisa

Helsingin yliopisto

KT, dosentti


Kallunki Veera

Helsingin yliopisto

FT, dosentti


Lakkala Minna

Helsingin yliopisto

FT, dosentti