Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Antola Pyry, Torvikoski Janne

Osallisuutta ja joustavia opintopolkuja yhteisiin tutkinnon osiin

Kuvaus

Miten voimme sujuvasti ja ennen kaikkea laadukkaasti mahdollistaa yksilölliset opintopolut erilaisille oppijoille? Miten voimme vahvistaa opiskelijan osallisuutta opintojensa suunnitteluun ja omistajuutta koko oppimisprosessiinsa? Miten voimme jatkuvasti vahvistaa oppimisen taitoja?

Näihin kysymyksiin olemme hakeneet vastauksia 2,5-vuotisessa, ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien YTO-Areena-kehittämishankkeessa, joka jatkuu elokuuhun 2020. Esittelemme posterissa tiivisti hankkeemme tuotokset, esimerkiksi avoimesti hyödynnettävissä olevat sähköiset itsearviointityökalut ja oppimisympäristön, sekä kerromme miten ne voi ottaa käyttöön. Tulokset ovat sovellettavissa yhteisten tutkinnon osien lisäksi ammatillisiin opintoihin, lukio-opintoihin ja ammattikorkeakoulujen kaikille yhteisiin opintoihin.

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Esittäjät

Antola Pyry

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

lehtori, projektikoordinaattori


Torvikoski Janne

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

projektikoordinaattori