Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

1 joulukuuta 2021 - 3 joulukuuta 2021

Hämeenlinna, Suomi

Koko koulu digioppijoina - opettajien digiosaamisen kehittäminen tutkimusperustaisesti osana koulun toimintakulttuurin kehittämistyötä

  • Kainulainen Johanna, Kainulainen Petri
  • 02.12.2021 12.45.00
  • Esityssali 13

Digiosaaminen on yksi tulevaisuuden keskeisimmistä kansalais- ja avaintaidoista, ja sen edistäminen on ollut keskeisenä kehityskohteena koulutuksessa jo varsin pitkään. Koulukeskusteluissa nousee kuitenkin vielä tänäkin päivänä esille huolipuhe digitalisaatiosta ja toiveita koulun saattamisesta niin sanottuun lentokonetilaan, jossa kännykät laitetaan päiväksi reppuun tai kerätään open kaappiin ja teknologiaa käytetään vain pakollisilla TVT-tunneilla. Tämä ei tue nykyisen perusopetuksen opetussuu...

Digiosaaminen - strategiasta käytäntöön

  • Ahvenjärvi Henna-Riikka, Oksanen Tuuli
  • 02.12.2021 14.15.00
  • Esityssali 12

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on oppilaitoksessa strategisesti tärkeä osa-alue. Nopeasti muuttuvassa maailmassa kilpailukyvyn kehittäminen ja muutoksiin adaptoituminen edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Organisaation digikyvykkyyden ja henkilöstön digiosaamisen nykytilan analyysi ovat edellytys konkreettisen roadmapin toteuttamiselle. Erinomaisen viitekehyksen tälle kehittämistyölle tarjoaa esimerkiksi DigCompEdu. Tässä esityksessä käydään läpi konkreettisten esimerkkien kautta, ...