Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi

  • Hemminki Johanna, Rauvola Jukka, Vaherkylä Minja, Veivo Outi
  • 02.12.2021 15.45.00
  • AREENA-sali

Vuorovaikutteinen tekoäly ja oppiminen elämän eri vaiheissa

Kuvaus

Miten keskusteleva tekoäly, robotit ja puhekäyttöliittymät voivat auttaa oppimisessa elämän eri vaiheissa? Voiko tekoäly poistaa oppimisen esteitä? Millaisia tunteita robotin kanssa oppiminen tuottaa? Millaisia tutkimustuloksia aiheesta on saatu? 

Esityksessä ei lähestytä tekoälyä ja robotiikkaa vain tulevaisuuteen kurkottaen, vaan myös arjen kokemusten kautta. Esitys koostuu lyhyistä puheenvuoroista sekä paneelikeskustelusta. Puheenvuoron saavat tutkijat, opettajat ja kaupunkien edustajat, jotka kertovat arjesta tekoälyn ja robottien kanssa. Paneelissa keskustellaan unelmista, mahdollisuuksista ja haasteista. Paneelikeskusteluun näkökulmiaan tuovat yliopiston tutkija, perusopetuksen hankkeen projektikoordinaattori, opettaja, työllisyyspalveluiden hankkeen projektipäällikkö, yrityksen edustaja sekä opetustyötä tekevä robotti.

Tekoäly ja robotit mahdollistavat uusia tapoja oppia, opettaa ja arvioida sekä ymmärtää oppimisen luonnetta. Ne voivat myös tarjota oppijalle perinteistä tekstikäyttöliittymää ihmislähtöisemmän, nopeamman ja suoremman tavan kommunikoida. Puhekäyttöliittymät poistavat oppimisen esteitä niiltä, joille tietokoneen käyttö, lukeminen tai kirjoittaminen on hankalaa. On asioita, joita voi oppia vain vuorovaikutuksessa, kuten uuden kielen oppiminen. Markkina-analyytikot ovat ennustaneet, että AI ja puheentunnistus kielenoppimisessa tulevat olemaan lähitulevaisuuden suurimpia opetusteknologian trendejä. 

Tunteilla on suuri vaikutus oppimiseen ja oppimismotivaatioon. Myönteiset tunteet, kuten ilo tai ylpeys onnistumisesta, lisäävät motivaatiota. Kielteiset tunteet, kuten ahdistuneisuus tai kyllästyminen, heikentävät oppimista. Puhuvat robotit voivat tuoda hauskuutta oppimiseen ja vähentää virheiden tekemisen pelkoa, mutta miten ne itse kykenevät tunnistamaan oppijan tunteita ja huomioimaan ne oppimistilanteessa? Inhimillisten tunteiden tunnistaminen puhesyötteestä tai vaikkapa kasvojen ilmeistä on jo tekoälyn käytön arkea, mutta sen hyödyntäminen oppimisessa on jäänyt vielä vähäiseksi. 

 

Tutkijapuheenvuoro: Miten kieltä opitaan vuorovaikutuksessa sosiaalisten robottien kanssa?

Sosiaalisia robotteja käytetään vieraiden kielten opetuksessa erityisesti suullisen kielitaidon harjoittamiseen. Keskustelu ennalta ohjelmoituja keskustelurunkoja seuraavan robotin kanssa eroaa kuitenkin huomattavasti ihmisen kanssa keskustelemisesta. Puheenvuorossa esitellään tutkimusprojektia, jossa kartoitetaan, millaista tämä vuorovaikutus on, millaisia oppimistuloksia robottien kanssa voidaan saada ja millaisia tunteita robottien kanssa keskustelu herättää.

 

Perusopetuksen puheenvuoro: Puhekäyttöliittymään perustuva oppimissovellus varhennetussa kielenopetuksessa 

Yhteiskehittämishankkeessa kehitetään puhekäyttöliittymään perustuvaa kielenoppimisovellusta varhennetun kielen opetukseen. Tavoitteena on opettajien ja oppilaiden käyttäjäpalautteen avulla kehittää mobiililaitteilla toimivasta sovelluksesta innostava ja pedagogisesti toimiva.

 

Työllisyyspalveluiden puheenvuoro: Robotit apuna osaamisen kehittämisessä 

Aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetussa neuvontapisteessä käytetään robotteja kielen ja työelämätaitojen oppimisen tukena. Sosiaalisten robottien avulla opitaan työelämän sanastoa ja kerrataan työelämässä tarvittavia taitoja. Robotteihin ohjelmoidaan myös eri työtehtävien vaiheittaisia ohjeita joita hyödynnetään työpaikalla perehdytysvaiheessa. 

Käytännön info

Alkaa
02.12.2021 15.45.00
Päättyy
02.12.2021 16.45.00
Kesto
1 tunti
Sijainti
AREENA-sali

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Aalto-yliopisto, Ari Korhonen

Kohderyhmä
Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Kohderyhmän tiedot

Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat

Ammatillinen oppilaitos: asiantuntijat, rehtorit ja opettajat

AMK: asiantuntijat ja opettajat

Korkeakoulut: rehtorit ja johtajat

Lukiot: opettajat, asiantuntijat, rehtorit, johtajat

Perusaste: luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, asiantuntijat, rehtorit

Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodin johtajat

Opiskelijat

Tutkijat

 

 

 

Esittäjät

Hemminki Johanna

Elias Robot

CEO, Founder


Rauvola Jukka

Turun kaupunki

Projektikoordinaattori


Vaherkylä Minja

Turun kaupunki

Projektipäällikkö


Veivo Outi

Turun yliopisto

Tutkija, yliopisto-opettaja