Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Niva Arto, Talsta Ismo

Digital School of Europe-tiekartta koulun digitaalisuuden kehittämisessä

Kuvaus

Oulun kaupunki osallistui kolme vuotiseen kehittämishankkeeseen, jonka aikana lokalisoitiin irlantilaista Digital Schools of Excellence-kriteeristöä ja arviointimallia. Eurooppalaisessa yhteistyössä hanke nimettiin Digital Schools of Europe, jonka lyhenne on DSoE. Irlannissa jo usean vuoden ajan toiminut arvionti on kannustanut kouluja arvioimaan omaa digitalisaation tasoaan ja sertifioitumaan DSoE-kouluna. Toiminta on verrattavissa esimerkiksi Vihreä lippu-ohjelmaan ja sertifiointiin.

Ihan aluksi kriteeristö lokalisoitiin.

Syksyllä 2017 kaikki oli saatu niin valmiiseen muotoon, että voitiin aloittaa varsinainen arvionti ja kartoitus Oulun kouluilla. Arvionti on tehty kolmellatoista koululla ja yksi koulu on jo ilmoittautunut haluavansa jatkoarviontiin sertifikaatiota varten. Sertifiointi ei siis ole pakollista, mutta siihenkin tarjoamme mahdollisuuden. 

Huomasimme, että tiekarttan luominen tukee vahvasti koulun kehittämistä digitalisaation saralla. Tarvitaan yhteistä kartoittamista ja keskustelua siitä, missä olemme ja minne haluamme koulua kehittää. Ilman selkeää rakennetta keskustelu lähtee helposti rönsyilemään ja punainen lanka katoaa nopeasti. Koulut ja erityisesti koulujen johto on saanut tästä hyvän ja toimivan sapluunan, jonka avulla monimutkaiseltakin vaikuttava asia voidaan selkeällä struktuurilla toteuttaa tehokkaasti, mutta opettajille mieluisalla tavalla. Muutos tarvitsee aina laadukasta dialogia ja juuri sitä meidän sapluunamme tukee. Jokainen saa sanoa sanottavansa ja yhteinen konsensus löytyy keskustelemalla. Oulussa DSoE on käytössä Opekan rinnalla. 

Oulussa käytössä ollut DSoE-tiekartta-arviointi on toteutettu kouluissa yhden iltapäivän mittaisessa tilaisuudessa. Käymme läpi, miten tämä on toteutettu ja miten mikä tahansa koulu tai koulutuksen järjestäjä voi ottaa menetelmän käyttöön. Tiekartan kriteeristöä kehitetään jatkuvan parantamisen mallilla koulujen ja opettajien kanssa käydyn keskustelu pohjalta.

Digitalisaation parissa tarvitaan jatkuvaa päivittämistä ja dynamiikkaa. Kriteeristö on vapaasti jokaisen käytettävissä ja muokattavissa omien tarpeiden mukaiseksi. Toivomme, että voimme jatkaa kehittämistyötä yhdessä toisiamme tukien. Yhdessä saamme varmasti enemmän aikaan. Meidän visionamme on mallin parantuminen edelleen kansalliseksi toimivaksi käytänteeksi - luodaan yhdessä Digital Schools of Finland.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Aalto-yliopisto, Korhonen Ari

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Kohderyhmän tiedot

Erityisesti johtoa ja koulujen kehittämistyötä tukeva malli. Esityksestä löytyy varmasti tarttumapintaa kaikille kouluissa työskenteleville ja koulun toimintaa ohjaaville tahoille.

Esittäjät

Niva Arto

Oulun kaupunki

Kehittäjäopettaja


Talsta Ismo

Oulun kaupunki

Kehittäjäopettaja

Tavoitteet


Aikataulu