Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Henriksson Johanna, Tamminrn Niila

Kulttuurialan korkeakoulututkinto verkossa ja sen menestystekijät

Kuvaus

Suomalaisissa korkeakouluissa on alettu viemään tutkintoja verkkoon. Tänä syksynä eräässä kulttuurialan AMK-tutkinnon monimuotototeutuksessa aloitti 45 uutta opiskelijaa, jotka suorittavat tutkintonsa kokonaan verkossa. Olemme kenties tottuneet näkemään laaja-alaista verkko-oppimista muilla kuin humanistisilla ja kulttuurialoilla, jotka on perinteisesti nähty erittäin haasteellisina korkeakoulukentän digitalisaation edessä: Kokonaisen koulutusohjelman siirtäminen digiympäristöön on luonut täysin uusia haasteita verkko-ohjaukseen ja -valmennukseen niin lehtoreille ja opiskelijoille kuin koko korkeakoulullekin. 

Perinteiset luottamuksen syntymisen ja vuorovaikutuksen lainalaisuudet eivät verkon välityksellä toimi kuten reaalimaailmassa. Tämä asettaa oppilaitokset ja opiskelijoiden valmennuksessa mukana olevat lehtorit tilanteeseen, jossa molemmilta osapuolilta vaaditaan aivan uudenlaisia digitaitoja. Opiskelijat saattavat olla hyvinkin digikyvykkäitä, mutta tiedot ja taidot voivat olla some-maailmasta opittuja, eivätkä sellaisenaan sovellu korkeakouluopintoihin. Oppilaitoksen näkökulmasta opintojen etenemisen varmistamiseksi on pidettävä huolta opiskelijoiden opiskeluvalmiuksista ja luotava kullekin opiskelijalle henkilökohtainen opintopolku unohtamatta opintojen suorittamista tukevaa oppimisympäristöä. Lehtoreiden ja muun opetushenkilökunnan näkökulmasta vanhat konstit eivät enää toimi, tai ainakin niitä on ratkaisevasti muutettava oppimisympäristöjen ja -alustojen ja sitä kautta niihin liittyvien vuorovaikutustapojen muuttuessa.

Verkko-opintoja varten olemme kehittäneet erilaisia ohjaukseen liittyviä ratkaisuja jo muutama vuosi sitten. Tavoitteiden saavuttamiseksi olemme luoneet oppimisen yhteisöllisyyttä, oppimispolkuja ja opintojen etenemistä yleensä tukevia järjestelmiä: keskustelupalstojen, videoneuvottelutyökalujen, ohjeistuksien, esitysten ja oppimistehtävien avulla ympäristön, joka kannustaa opiskelijoita vuosikurssista riippumatta toimimaan aktiivisesti, verkottumaan ja rakentamaan ammatillista verkostoaan. Kokeilu on kestänyt toista vuotta ja jatkuu edelleen. Tällä ehdotuksella haluemma jakaa näiden kokeilujen pohjalta syntyneitä näkemyksiä, tuloksia ja ratkaisuja.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Liisa Huovinen, Liisa Huovinen

Kohderyhmä
Korkeakoulut: Rehtorit ja johtajat

Kohderyhmän tiedot

Kohderyhmänä ovat kaikki korkeakoulun digitalisaatiosta ja kehityksestä käytännön tasolla kiinnostuneet henkilöt.

Esittäjät

Henriksson Johanna

Humak

Koulutussuunnittelija


Tamminrn Niila

Humak

Lehtori

Tavoitteet


Aikataulu