Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Ahonen Jussi, Lehtonotko Sari, Salmi Tero

Lisätty todellisuus ammatillisessa koulutuksessa

Kuvaus

Lisättyä todellisuutta käytetään jo monin paikoin teollisuudessa esim. huollon apuna sekä myynnissä ja markkinoinnissa monella alalla. Sen tuomia mahdollisuuksia ei ole vielä tutkittu ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Ammattiin opiskeleva oppii sekä teoriatunneilla että työsaleissa ja mobiililaitteiden käyttö on jo arkipäivää. Mobiililaitteiden käyttö kuitenkin sitoo opiskelijan kädet ja hajottaa hänen huomionsa tehtävän ja laitteen kesken. Älylasien käytössä ei ole tätä ongelmaa: lasit päässä on mahdollista keskittyä työtehtävään ja kädet jäävät vapaaksi. Työskennellessään opiskelija itse päättää, minkälaista apua hän tarvitsee oppimisensa tueksi: hän voi samanaikaisesti katsoa ohjevideoita tai hakea lisätietoa dokumenttikirjastosta tai internetistä; hän voi ottaa live-puhe- ja näköyhteyden opettajaan ja/tai työpaikkaohjaajaan saadakseen neuvoja ja vahvistuksen toiminnalleen välittömästi tai hän voi nauhoittaa työskentelyään älylasien kameran kautta, jotta hän itse tai opettaja voi arvioida toimintaa (esim. näyttöjä) myöhemmin. Opiskelijan ei tarvitse poistua työpisteestään (auton luota) hakemaan lisätietoa, joten liikkuminen hallissa vähenee ja turvallisuus paranee.

Hankkeessa tuotamme oppimateriaalia älylasien kanssa käytettäväksi, Suomea edustaa hankkeessa autoala. Kaikki materiaalit tehdään niin, että eri alojenkin opettajien ja kouluttajien on helppo soveltaa niitä oman alansa opetukseen. Hankkeen nettisivuille tulee materiaalin lisäksi myös verkko-oppimismoduuleja, joissa neuvotaan opettajia paitsi materiaalin käytössä myös oman materiaalin luomisessa. Käytettävät ohjelmistot ovat joko ilmaisia tai yleisesti oppilaitoksissa käytössä olevia.

ITK-foorumilla järjestämme samaan tilaan kolme "rastia", joissa esittelemme hanketta yleensä ja verkko-opetusmoduulejamme, SketchUp-ohjelman käyttöä 3D-objektien luomisessa sekä miltä valmis materiaali näyttää älylasien läpi. Esittelemme myös älylasien hankintakriteerejä ja eri lasien soveltuvuutta eri aloille.

Älylasit ovat vielä kalliita eikä niitä ole helppo hankkia Suomesta, mutta niiden hinnat tulevat varmasti laskemaan, ja näin voimme auttaa muita valmistautumaan niiden käyttöönottoon ammatillisessa koulutuksessa ja tarjota valmiiksi testattua opetusmateriaalia opettajien oman materiaalin lisäksi. Hintojen lasku mahdollistaa useiden lasien hankkimisen samaa opiskelijaryhmää varten, jolloin niiden avulla voidaan kehittää paitsi opettajan ja opiskelijan välistä, myös opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta valmistaen heitä tulevaisuuden työelämään, jossa lisätty todellisuus on jo aktiivikäytössä.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Leena Vainio, Leena Vainio

Kohderyhmä
Ammatillinen oppilaitos: Opettajat

Kohderyhmän tiedot

Eri ammattialojen ammatin opettajat ja digitaalisten taitojen opettajat.

Esittäjät

Ahonen Jussi

Gradia Jyväskylä

opettaja


Lehtonotko Sari

Gradia Jyväskylä & Jämsä

opettaja


Salmi Tero

Gradia Jämsä

opettaja

Tavoitteet


Aikataulu