Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Felin YC, Meriläinen Katri

Lyfta: Immersiivisiä oppimiskokemuksia ympäri maailmaa

Kuvaus

Työpajassa tutustutaan immersiivisen tarinankerronnan eri muotoja hyödyntävän Lyfta-oppimisalustan mahdollisuuksiin peruskoulun opetuksessa. Osallistujat pääsevät käärimään hihansa ja suunnittelemaan Lyftan avulla lyhyen oppimiskokonaisuuden, sekä jakamaan sen muiden osallistujien kanssa. Työpajan jälkeen osallistujalla on valmiudet käyttää Lyftaa osana opetusta.

Oppiminen kouluissa elää voimakasta muutoksen aikaa. Oppimateriaalit moninaistuvat ja yhteisiä rajapintoja koulun ja ympäröivän yhteiskunnan välillä pyritään tunnistamaan ja löytämään aiempaa enemmän ja paremmin. Samalla oppiminen ja oppimisympäristöt kansainvälistyvät.

Lyftan tarinankerronnan muotoja ovat interaktiiviset 360°-ympäristöt, lyhytelokuvat, VR-kokemukset sekä erilaiset monimediatarinat. Tarinoiden ympäri maailmaa ja kertovat jostakin itselleen tärkeästä aihealueesta. Lyfta edistää laajempaa mediarepresentaatiota ja sitä kautta tasa-arvoa. Lyftan tarinoiden kautta voi oppia kulttuurienvälisen ymmärryksen ja maailmankansalaisuuden taitoja sekä toisen näkökulmaan asettumista ja empatiaa. 

Lyftan pedagogiikassa oppijan rooli on aktiivinen. Sekä valmiiseen oppimateriaaliin kuuluvat että opettajan itse suunnittelemat aktiviteetit ohjaavat oppilasta rakentamaan tietoa sekä omaa näkemystään ja ymmärrystään ilmiöistä. Lyftan parissa oppija on kuin tutkija. Reflektion ja dialogin avulla tarkasteltavista ilmiöistä tulee oppijalle omakohtaisia ja oppimisesta kokonaisvaltainen ja mieleenpainuva prosessi.

Opettaja voi Lyftan avulla helposti soveltaa oppijalähtöistä kulttuuria, jossa opettajan ja oppilaan vuorovaikutus on mahdollista tuoda yhteiselle tasolle. Asioita ja ilmiöitä voidaan aidosti pohtia yhdessä ja opettaja voi toimia ikään kuin mentorina.

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Luokanopettajat

Kohderyhmän tiedot

Lyftan ensisijainen kohderyhmä ovat perusopetuksen luokka-asteet 3-6. Lyfta on lisäksi käytössä perusopetuksen alemmilla luokka-asteilla sekä luokka-asteilla 7-9. Lyftaa käytetään myös erityisopetuksessa.

Lyftasta kiinnostuneet rehtorit ja johtajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan.

Esittäjät

Felin YC

Lyfta

COO


Meriläinen Katri

Lyfta

Head of Education

Tavoitteet

* Työpaja antaa osallistujalle valmiudet käyttää immersiivisen tarinankerronnan eri muotoja hyödyntävää Lyfta-oppimisalustaa osana opetusta.
* Työpaja tarjoaa esimerkkien kautta työkaluja oppijalähtöisen kulttuurin, sekä laaja-alaisten ja elinikäisen oppimisen taitojen soveltamiseen.
* Työpaja parantaa osallistujien valmiuksia kannustaa oppijoita katsomaan maailmaa uteliaasti, toiveikkaasti ja lempeästi; myönteisen kehityksen mahdollisuuksiin luottaen ja niitä etsien.

Aikataulu

10:00 - 10:15 Työpajan ja osallistujien esittely
10:15 - 11:00 Lyftan kivijalat: Kestävän kehityksen tavoitteet, opetussuunnitelma ja empatia
11:00 - 11:45 Miniprojekti: Lyhyen oppimiskokonaisuuden suunnitteleminen Lyftan avulla
11:45 - 12:45 Omien oppimiskokonaisuuksien esittely ja keskustelu
12:45 - 13:00 Yhteenveto