Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Juurola Leenu, Wirman Antto

Maker-oppimisympäristöjen kehittämishanke

Kuvaus

Värkkäämällä maailma haltuun- iloa ja innovointia oppimiseen -hankkeen tavoitteena on tuoda Maker-kulttuuria helsinkiläisiin kouluihin. Maker-oppimisympäristöt edistävät luovaa innovaatiotoimintaa ja yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuria. Oppimisympäristöissä painotetaan oppimiskeskeistä teknologiaa, luovaa ongelmanratkaisukykyä ja algoritmisen ajattelun kehittymistä.

Oppimisympäristöt suunnitellaan yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa. Luovan työskentelyn teknologiatila mahdollistaa kouluissa STEAM-aineiden parissa työskentelyn yli luokka- ja oppiainerajojen. Hankkeessa suunnitellaan ja julkaistaan muotoiluoppimisen materiaali, joka tukee oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä sekä tutkivaa ja luovaa työskentelyä teknologian parissa.

Makerspace ja Maker-kulttuuri nivoutuvat osaksi koulun toimintakulttuuria, pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä. Tieto- ja viestintäteknologia sulautuu luontevasti oppimisympäristöön tukien oppimista sekä työtapojen ja oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittymistä.

Posterissa esitetään keväällä 2019 päättyvän hankkeen konkreettisia projekteja sekä julkaistaan linkki verkkomateriaaliin, josta löytyy laajempi kuvaus hankkeesta sekä perustettujen tilojen suunnitelmat. 

 

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Kohderyhmän tiedot

Posterin kohderyhmänä ovat kaikki oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneet tahot.

Esittäjät

Juurola Leenu

Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kehittämispalvelut

projektisuunnittelija, Värkkäämällä maailma haltuun -- iloa ja innovointia oppimiseen -hanke


Wirman Antto

Helsingin kaupunki

Projektikouluttaja

Tavoitteet


Aikataulu