Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Vuorimaa Petri, Moisio Anu, Ketamo Harri, Korhonen Ari, Markula Valtteri, Passi-Rauste Anu, Pöntynen Leena

Oppimisen analytiikka ja tekoäly osaamisen johtamisessa

Kuvaus

Koulutuksen tarjoajat etsivät uusia ratkaisuja, jotka ennakoivat yhteiskunnan muutoksia ja vielä tunnistamattomia osaamistarpeita. Työelämälähtöisen opetussuunnitelmatyön haasteena on ajantasalla pitäminen mutta myös yhtenäisen kielen löytäminen.

3AMK ja Headai Oy ovat vuoden 2018 aikana yhdessä kehittäneet tekoälypohjaista koulutuksen ja osaamisen johtamismallia, perustuen Headai:n Microcompetencies palveluun. Ajankohtaisesta työmarkkinadatasta on selvitty, mitä korkeakoulutasoista osaamista metropolialue tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa ja miten korkeakoulujen opetussuunnitelmat ja koulutusohjelmat vastaavat osaamissanastoltaan työmarkkinoiden käyttämään kieleen.

Syksyn 2018 aikana luotiin yhdessä kokonaiskuva rehtoreiden työvälineeksi ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävien profiili- ja vahvuusalueiden keskusteluiden avuksi. Osaamiskartat mahdollistivat osaamisklustereiden tunnistamisen ja visuaalisen tarkastelun. Kartoista tunnistettiin konsortion yhteiset ydinosaamiset, eroavaisuudet sekä miten 3AMK konsortio voi yhdessä kehittää tarjontaa vastaamaan paremmin pääkaupunkiseudun kysyntää. Mielenkiintoiset uudet osaamiset syntyvät eri toimialojen rajapinnoilla ja tarjoamalla opiskelijoille uusia kysynnästä nousevia kombinaatiota esimerkiksi terveydenhuolto ja turvallisuus. Osaamisiin perustuvaa kieltä ja klusterointia käyttäen tuotiin esille myös opiskelijalle, mitä työpaikkoja olisi juuri nyt tarjolla koulutusohjelman osaamisilla. Kun osaamiset ovat keskiössä, opiskelijalle voidaan tarjota paljon laajempi ja rikkaampi kuva työelämässä tarvittavista osaamisista.

Yhteiskehittäminen jatkuu 3AMK ja Headain välillä ja keväällä 2019 mukaan tulevat opettajat, tutkimus- ja kehittämisohjelmat, hankkeet sekä opiskelijat.

Areenassa tavoitteena on alustaa laajempaa keskustelua uusien strategisen johtamisen menetelmien käytöstä eri toimijoiden kokemuksien pohjalta. Paneelissa on mukana 3AMK:n ja Aalto-yliopiston, työelämän ja Headain edustajia. Keskustelussa pohditaan mm. miten koulut voivat ajankohtaista dataa hyödyntäen vastata muuttuviin osaamisen tarpeisiin, kehittää osaamisen sanoittamisesta ja tunnistamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä, tarjota työelämää vastaavaa koulutusta, opiskelijoiden henkilökohtaista uraohjausta sekä millaista haasteita ja uusia kehittämiskohteita teeman ympärillä nousee.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Vahtivuori Sanna

Kohderyhmä
Ammattikorkeakoulu: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Kohderyhmän tiedot


Esittäjät

Vuorimaa Petri

Aalto-yliopisto

professori


Moisio Anu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

prosessijohtaja


Ketamo Harri

Headai

Founder


Korhonen Ari

Aalto University

Vanhempi yliopistonlehtori


Markula Valtteri

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

opiskelija


Passi-Rauste Anu

Headai Ltd.

Head of Business Development


Pöntynen Leena

Teknologiateollisuus ry

Koulutusjohtaja

Tavoitteet


Aikataulu