Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Pohjola Antti, Saletta Sirpa

Science in English -kurssi

Kuvaus

Lukiokoulutuksessa eriyttäminen käsitetään turhan usein vain lisätuen antamiseksi oppimisvaikeuksista kärsiville opiskelijoille. Miten voitaisiin eriyttää ylöspäin ja antaa haasteita niille opiskelijoille, joiden motivaatio riittäisi opiskelemaan asioita yli normaalien lukion kurssivaatimusten? Tähän kysymykseen lähdimme pohtimaan vastausta ja päätimme tarjota halukkaille kurssia, jonka avulla opiskelijat saisivat esimakua yliopisto-opiskelussa tarvittavasta tieteellisestä  ajattelusta sekä käytännön kokemusta tieteellisestä kirjoittamisesta.

Science in English on tutkielmakurssi, jonka puitteissa opiskelijat tekevät ns. kirjallisuuskatsauksen valitsemaansa luonnontieteelliseen alaan liittyvästä aiheesta.  Tutkielman voi tehdä suomeksi tai englanniksi, mutta abstrakti on tehtävä englanniksi ja osa lähteistä on oltava englanniksi. Kurssin loppupuolella kaikki esittelevät oman työnsä suullisesti englanniksi. Kurssin ohjaajina toimivat lukion luonnontiedeopettaja (kemia, biologia ja matematiikka) ja yksi englanninopettajista ( = pariopettajuus aidossa kontekstissa). Kurssi jakautuu 1.5 jakson ajalle niin, että lähiopetustunteja on 9. Näillä tunneilla opettajat ohjaavat kunkin opiskelijan etenemistä omassa tutkielmassaan, kemianopettajan keskittyessä sisältöön ja englanninopettajan kieleen. Viikkotapaamisten välillä opiskelijat etenevät omaan tahtiinsa. 

Tutkielman kokonaispituudeksi sisällysluetteloineen, lähdeviitteineen ja abstrakteineen asetettiin 15 sivua. Ensimmäisellä oppitunnilla opiskelijoille jaettiin sähköisesti ohjeet tieteellisen tutkielman muotoseikoista, mikä helpotti opiskelijan oman työn jäsentämistä. Opiskelijat saivat itse valita aiheensa, mutta opettajat tarkistivat valittujen lähteiden sopivuuden. Koska kurssin toteuttamisessa käytettävänä kielenä oli sekä suomi että englanti, soveltui se hyvin myös vaihto-opiskelijoille, joita olikin lähes puolet osallistujista. Suurin osa suomalaisista opiskelijoista päätyi myös tekemään koko tutkielmansa englanniksi.

Uskomme, että kun opiskelijalle annetaan mahdollisuus tutustua itselle kiinnostavaan aiheeseen omassa tahdissaan kannustavan opettajan ohjauksessa, työskentelymotivaatio  ja itseohjautuvuus kasvavat. 

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
OAJ, Olavi Arra

Kohderyhmä
Lukion opettajat

Kohderyhmän tiedot

Erityisesti lukion luonnontieteiden ja kielten opettajat.

Esittäjät

Pohjola Antti

Keravan lukio ja aikuislukio

Lehtori


Saletta Sirpa

Keravan lukio ja aikuislukio

vanhempi lehtori

Tavoitteet


Aikataulu