Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Äyräs Vesa, Kainu Tuija, Johnson Peter, Martikainen Pia, Pernu Hanna

Syväoppiminen menestystekijänä monimutkaistuvassa maailmassa

Kuvaus

Suomi lähti mukaan vuonna 2014 kansainväliseen syväoppimisen tutkimus- ja kehittämisohjelmaan, jossa keskiössä oli tuoda tulevaisuuden taidot oppimisen ytimeen. Tämä systeemisen muutoksen viitekehys tunnetaan nimellä New Pedagogies for Deep Learning (NPDL). Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 30 kuntaa/kaupunkia ja noin 200 koulua maassamme.

Muutoksessa vastataan tulevaisuuden opetuksen tärkeimpään haasteeseen: Kuinka suunnitella ja johtaa opettamista ja oppimista niin, että se takaa kaikille lapsille eväät hyvään elämään ja kestävään hyvinvointiin. Syväoppimisen ohjelmassa opetuksen järjestäjät saavat käyttöönsä analytiikkaa ja  pedagogisia malleja, muutostukea sekä menetelmiä digitalisaation hyödyntämiseen syväoppimisessa.

Tavoitteena on auttaa kaikkia oppijoita menestymään ja saavuttamaan täyden kapasiteettinsa, jotta he voisivat työskennellä paremmin yhdessä, osallistua globaalien ongelmien ratkomiseen ja kukoistaa monimutkaistuvassa maailmassa.

Kokkolan kaupunki liittyi syväoppimisen ohjelmaan vuonna syksyllä 2017. Kokkolan sivistysjohtajan Peter Johnsonin mukaan tavoitteena oli saada syväoppimisen konseptista oppimista pysyvästi uudistava muutosajuri ja uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman toimeenpanon edistäjä. Viisi peruskoulua ja yksi koulun yhteydessä toimiva päiväkoti lähtivät pilotoimaan NPDL:ää yhdessä.

ITK:n Areenalla NPDL:n ohjelmajohtaja Vesa Äyräksen ja sivistysjohtaja Peter Johnsonin mukana ovat myös rehtori Tuija Kainu (Mäntykankaan koulu) sekä rehtori Hanna Pernu  ja opettaja Piia Martikainen (Torkinmäen koulu ja päiväkoti). He kertovat oppimisen muutoksen mahdollistamisesta kunnassa, koulussa ja luokassa. Esityksessä kuullaan kaksi konkreettista esimerkkiä, miten taitoja voidaan opettaa ja arvioida sekä kuinka digitalisaatio on edistänyt merkityksellistä tiedon rakentamista osana ajattelun taitojen kehittymistä.

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Vahtivuori Sanna

Kohderyhmä
Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Kohderyhmän tiedot

Esityksen kohderyhmänä on valittu rehtorit ja johtajat. Esityksessä kuitenkin myös konkretisoidaan muutaman esimerkin avulla syväoppimista, jolloin esityksen kohderyhmänä voisivat olla johtajien ja rehtoreiden lisäksi opettajat niin lukiosta kuin peruskoulustakin.

Esittäjät

Äyräs Vesa

NPDL

Ohjelmajohtaja, rehtori


Kainu Tuija

Kokkola/Mäntykankaan koulu

rehtori


Johnson Peter

Kokkola

sivistysjohtaja


Martikainen Pia

Kokkola/Torkinmäen koulu

opettaja


Pernu Hanna

Kokkola/Torkinmäen koulu

rehtori

Tavoitteet


Aikataulu