Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

20 maaliskuuta 2019 - 22 maaliskuuta 2019

Hämeenlinna, Suomi

Digiä ummikoille – oppimisen etenemisen seuranta raksalla

  • Huittinen Liisa, Pääkkönen Markku

Muutoksen tuulet puhaltavat ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalinen oppimisen etenemisen seuranta on tulossa. Tämä muutos koskee myös rakennusalan opetusta. Mutta entäs kun talonrakennuksen opettajat ovat rautaisia rakennusalan ammattilaisia, mutta eivät todellakaan diginatiiveja? Tai kun oppilaina on maahanmuuttajia, joiden suomen kielen taito on todella heikko? Tai kun oppilaat haluavat vain rakentaa, eivätkä tehdä mitään, mikä haiskahtaa vähänkin teorialle? Tai kun joukossa on niitä taitav...

Digistarttikokeilut ammattikorkeakouluissa - miten sujuivat?

  • Kopeli Marja, Timonen Päivi

Foorumiesityksessä kerrotaan viiden ammattikorkeakoulun digistarttikokeiluista vuonna 2018. Oppiminen siirtyy verkkoon ja verkostoihin. Korkeakouluilla on päivä- ja monimuoto-opiskelun lisäksi entistä enemmän koulutusmalleja, joissa ei ole lainkaan kampusopiskelua vaan opiskelu tapahtuu kokonaan verkkoympäristössä ja työelämäkonteksteissa ubiikin oppimisen periaatteella. Ubiikki oppiminen edellyttää opiskelijalta digikyvykkyyttä. Digikyvykkyyden osa-alueiksi voidaan määritellä (lähde: Europass...

SometaDuuniin-MOOCista apua uravalmennukseen!

  • Haase Antti, Huhta Arto, Koivunen Kati

Digitaaliset viestintäympäristöt ovat muuttaneet tapaa, jolla haetaan töitä, rakennetaan verkostoja sekä markkinoidaan omaa osaamista. Mielestämme opiskelija tarvitsee ajantasaista tukea urahallintaan toteutettuna ja saatavilla verkossa 24/7. Olemme kehittäneet uravalmennuksessa vapaasti hyödynnettävän SometaDuuniin-MOOCin. Opiskeluympäristö on täysin automatisoitu ja opiskelija saa neljä moduulia suoritettuaan osaamismerkin, jota voi hyödyntää muissa opinnoissa mm. hyväksilukuina.  Moduulit oh...

Palvelumuotoilulla ryhtiä digisovelluksen testaamiseen ja käyttöönottoon, CASE Digisovellus ravintola- ja cateringalan TOP-jaksolla

  • Immonen Milma, Taivalantti Kati, Ukonaho Tarja

Ammatillisen koulutuksen muutokset ja yhä lisääntyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen asettavat uusia haasteita ohjaukselle, oppimisen etenemisen seurannalle, palautekäytännöille ja arvioinnille. Tavoitteenamme on vastata edellä mainittuihin haasteisiin hyödyntämällä monimuotoisesti digitaalisia sovelluksia niin oppilaitosmuotoisessa opetuksessa kuin työpaikalla tapahtuvassa oppimisessakin. Tältä pohjalta olemme testaamassa, kuinka digitaalinen oppimisen etenemisen seuranta käytännössä toteutetaa...

Tarvitaanko enää verkko-ohjaajia - kokemuksia chattiboteista

  • Hintikka Kari A., Koponen Heikki

Foorumiesityksessä kerromme chattibottien käytöstä lukiolaisten opinto-ohjauksessa ja lukion kurssien rikastamisessa ja monipuolisesti käytännön kokemuksista ja havainnoista. Esittelemme myös chattibottien toimintaa. Chattibotit (/engl. chatbot/) eivät ole koneälyjä vaan niille luodaan etukäteen kysymykset ja vastaukset. Botin kanssa chattailu ei perustu luonnollisen kielen vuorovaikutukseen vaan muistuttaa hypermediamaista vuorovaikutteista kerrontaa. Olemme testanneet laajasti chattibottien k...

Mitä on se valmennuspedagogiikka reaaliaikaisessa verkko-oppimisessa ammattikorkeakouluopiskelussa?

  • Timonen Päivi

Mitä tarkoittaa valmennuspedagogiikka reaaliaikaisessa verkko-oppimisessa ammattikorkeakouluopiskelussa? Sen voisi määritellä esimerkiksi näin: ammattikorkeakouluopinnoissa valmennuksen keinoin opiskelun prosessin edistämistä reaaliaikaisissa digitaalisissa ympäristöissä pedagogisen henkilökunnan toteuttamana. Foorumissa esitetään tästä aiheesta tieteellisissä tutkimuksissa ja tuoreimmassa vertaisarvioiduissa artikkeleissa tutkittua tietoa. Foorumiesityksessä pyritään taustoittamaan reaaliaikais...

Yhdessä – ohjaava opettaja -peli

  • Saari Sirpa, Riitta Tuokko, Susan Tuulosniemi

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toteuttaminen edellyttää toimintatapojen ja -kulttuurin muutosta. Uudistuksen keskeiset teemat osaamisperusteisuus ja opiskelijan henkilökohtaiset, joustavat opintosuunnitelmat sekä työelämässä oppimisen sujuvuus edellyttävät uudistuvaa opettajuutta ja opettajan ohjaavaa työotetta. Tarvitsemme yhteisiä, asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja pedagogisia toimintamalleja kaikkien käyttöön. Ohjauksellisen opettajuuden työote tukee sujuvia siirtymiä ja oppijan henkil...

Yhteistä verkko-opintotarjontaa ja asiantuntijayhteisöä rakentamassa

  • Tyrväinen Paula, Yli-Knuuttila Helmi

Ammattikorkeakoulut ovat viime vuosina tiivistäneet yhteistyötään sekä opintojen tarjonnassa että erilaisessa kehittämistoiminnassa. Ammattikorkeakouluilla on yhteinen verkko-opintotarjonta, joka on koottu syksyllä avautuneelle CampusOnline.fi verkkosivustolle, josta opiskelijat voivat selata tarjontaa sekä valita itselleen sopivia verkko-opintoja muista ammattikorkeakouluista. Opinnot ovat opiskelijoille maksuttomia. CampusOnline portaalin taustalla on jo muutaman vuoden toiminut ammattikorkeak...