Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

 • Lahti Aleksi, Peltonen Riitta, Tolonen Erkki, Tolonen Pekka

Taitopainotteinen ja digitaalinen kulttuuriperinnön opettaminen

Kuvaus

Toteuttajat: Turun Yliopiston opettajankoulutuslaitos & Kansalliskirjasto Finna-palvelu
Osallistujia otetaan max 50
Työpaja on ilmainen

Koulujen ja kulttuuriperintöorganisaatioiden yhteinen digiloikka = uusia näkökulmia opetukseen! Kulttuuriperintöä on digitoitu laajasti ja hakupalveluihin on panostettu. Nyt olisi oikea aika hyödyntää näitä aineistoja kouluissa. Helposti saatavissa olevat aineistot antavat luontevia keinoja opettaa kulttuuriperintöaineiden taitoja, monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologian taitoja.

Suomalaiset kulttuuriperintöorganisaatiot tarjoavat digitoituja alkuperäisaineistoja kuten historiallisia henkilö-, paikka, tapahtuma- ja esinekuvia, kuvia muinaislöydöksistä, vanhoja karttoja, vanhoja digitoituja uutisleikkeitä ja uutisfilmejä. Aineistot on koottu käyttäjille ilmaiseen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan hakupalveluun Finna.fi. Työpajassa keskitytään tämän hakupalvelun ympärille rakennettuihin kulttuuriperintöaineiden taitoja kartuttaviin tehtäviin.

Osallistujia suositetaan ottamaan oma kone tai tabletti mukaan

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Peruskoulun aineenopettajat

Kohderyhmän tiedot

Lukanpettajat, yläkoulun ja lukion aineenopettajat aineet joissa kulttuuriperintöaineistot voivat olla hyödyksi (äidinkieli, uskonto, historia, kuvataide)

Esittäjät

Lahti Aleksi

Turun yliopisto

Tutkija


Peltonen Riitta

Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut

Johtava käytettävyyssuunnittelija


Tolonen Erkki

Kansalliskirjasto, Kirkastoverkkopalvelut

Kehityspäällikkö


Tolonen Pekka

Turun yliopisto

Tutkija

Tavoitteet


Aikataulu

Aamupäivä klo 10:00-12:00

Teoriapohjan kertaus (Turun yliopisto)

 • OPS, kulttuuriperintö ja taidot: Kulttuurinen moninaisuus, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • Mitä ovat kulttuuriperintöaineiden taidot?

Käytännön näkökulma ja mistä aineistoja (Finna)

 • Tieto- ja viestintätekniikka: Miten suomalaisten kulttuuriperintöaineistojen käyttö opetuksessa mahdollistaa tieto- ja viestintätekniikan luontevan opetuksen yhdistämisen tunteihin?
  • Näkökulmia eri oppiaineiden kannalta (äidinkieli, kuvataide, historia, uskonto)
   • Tiedonhaku, käyttöoikeuksien opetus, lähdekritiikki, kuvapankki dokumenttien kuvituskuville ja digitaalisessa taiteessa hyödynnettäviin kuviin
 • Monilukutaito ja kulttuurinen moninaisuus: Miten suomalaisten kulttuuriperintöaineistojen käyttö opetuksessa tukee monilukutaidon ja kulttuurisen moninaisuuden opettamista?
 • Kansalliset muistiorganisaatiot ja niiden digitaaliset varannot: Finna.fi
 • Käyttölisenssit? Mitä ne tarkoittavat koulukäytön kannalta?
  • CC-lisenssit, mitä ne ovat?
  • Missä menee raja lainan ja uuden teoksen välillä?

Lounastauko klo 12:00-13:00

Iltapäivä, 1 puolisko 13:00-14:45

Taitopainotteisten ja pelillisten oppimistehtävien laadinta ja arviointi pienryhmissä. Oppiainekohtaista ideointia

 • Oppiainekohtaisiin ryhmiin jakautuminen ja oppitunnin ideointi (1h)
 • Oppituntien ideoiden esittely (1h)

Tauko 14:45-15:00

Iltapäivä, 2 puolisko 15:00-17:00  

Taitopainotteisten ja pelillisten oppimistehtävien laadinta ja arviointi pienryhmissä. Oppiainerajat ylittävää ideointia

 • Ryhmiin jakautuminen ja opetusteeman toteutuksen ideointi (1h)
 • Toteutusideoiden esittely (1h)