Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Siven Miia, Pöysti Eveliina

Teemasta toimeen! Lukion teemaopintokursseja kehittämässä

Kuvaus

Mistä on onnistuneet teemaopintokurssit tehty? Kuinka osallistaa opiskelijat tutkivaan ja uutta luovaan työskentelyyn, joka kehittää kykyä tiedonalarajat ylittävään tarkasteluun, laaja-alaisten osaamisalueiden kehittämiseen ja yhteistyöhön niin opiskelijoiden kesken kuin lukion ulkopuolistenkin toimijoiden kanssa? Millaisen mahdollisuuden onnistuneesti rakennettu teemaopintokurssi tarjoaa lukion toimintakulttuurin kehittämiseen, opettajien väliseen yhteistyöhön ja oppivan yhteisön rakentumiseen? Miten motivoida opiskelija mukaan teemaopintokursseille?

Nykyiset ja tulevat lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteet haastavat lukioita rakentamaan aidosti tiedonalarajat ylittäviä ja aihekokonaisuuksiin pureutuvia kurssikokonaisuuksia. Teemaopintokurssit tarjoavat mahdollisuuden testata erilaisia opiskelijoita osallistavia ja aktivoivia menetelmiä sekä kokeilla monipuolisia tapoja tukea opiskelijan työskentelyä oppimisenaikaisella jatkuvalla arvioinnilla ja palautteella.

Hankkeen tavoitteena on teemaopintokurssien kehittäminen ja pilotointi yhdessä sekä nuorisoasteen että aikuisten lukiokoulutuksen järjestäjien kanssa. Hankkeessa luodaan kolme lukion teemaopintokurssitoteutusta materiaaleineen. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan teemaopintokurssit seuraavien teemojen ympärillä: (1) Agenda 2030, (2) Ihminen, kone ja keinoäly sekä (3) Tulevaisuuden lukio. Kurssit rakennetaan yhdessä pilottilukioiden kanssa ja ne testataan hankkeen aikana käytännössä. Kurssitoteutusten julkaistavaa materiaalia kehitetään jokaisen pilottitestauksen kokemusten perusteella.

Teemoissa haastetaan opiskelijat tutustumaan kestävään kehityksen, keinoälyn ja tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin kysymyksiin ja innovoimaan näihin yhdessä ratkaisuja. Opiskelijan työskentelyä tuetaan toimintamallilla, joka etenee aiheeseen perehtymisestä ongelman havaitsemiseen ja rajaamiseen, oman työskentelyn tavoitteiden asettamiseen, tilannekartoitukseen ja tiedonkeruuseen, kehämäiseen kokeilevaan ratkaisun kehittämiseen ja oman toiminnan ja työskentelyn arviointiin. Pedagogiset perusteltu ja yhteiskehitetty malli edistää innovaatio-osaamisen, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen sekä ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Teemaopintokurssien mallit ja materiaalit kuvataan ja julkaistaan avoimesti hyödynnettäväksi.

Foorumisesityksessä käydään läpi teemaopintokurssien keskeisiä periaatteita sekä esitellään hankkeessa tuotettuja innovatiisia teemaopintokurssimalleja. Osallistujat saavat halutessaan käyttöönsä jo valmiiksi saatua teemaopintokurssimateriaalia testattavaksi omassa opetuksessa. Hankkeessa tuotetut mallit tarjoavat lisäksi mahdollisuuden testata LOPS2021-työtä tukevia teemaopintototeutuksia.

Esitysaineisto

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
OAJ, Olavi Arra

Kohderyhmä
Lukion opettajat

Kohderyhmän tiedot


Esittäjät

Siven Miia

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Nettilukion vetäjä


Pöysti Eveliina

Otavan Opisto

verkko-ohjaaja

Tavoitteet


Aikataulu