Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Kalliokoski Anna, Tyni Jussi

Tiimijakso - Tietotekniikka "pakolliseksi" lukiossa

Kuvaus

Tietotekniikka ei ole lukiossa pakollinen oppiaine. Kiimingin lukiossa tietotekniikan peruskurssi kuitenkin syötettiin tiimijakson avulla lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille ”pakollisena”. Tässä esityksessä käydään lyhyesti läpi, mikä tiimijakso on ja miten tiimijakso käytännössä toteutettiin. 

Esityksessä keskitytään esimerkiksi jakson rakenteeseen, aikatauluihin ja työtapoihin. Pääpaino on siinä, miten tietotekniikan kurssi sopi tiimijaksolle ja mitä tietoteknisiä työkaluja saatiin sisällytettyä opetukseen.  Käytännön esimerkkien kautta esitellään, miten opiskelijat sovelsivat tiimijakson aikana oppimiaan tietoteknisiä taitoja yksilö- ja tiimitehtävissä. Äidinkielen ja kirjallisuuden näkökulmasta tarkastellaan, miten opiskelijat ovat tiimijakson jälkeen pystyneet kursseilla hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa.

 

 

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Opetushallitus, Kimmo Koskinen

Kohderyhmä
Lukion opettajat

Kohderyhmän tiedot


Esittäjät

Kalliokoski Anna

Oulun kaupunki/Kiimingin Lukio

Lehtori


Tyni Jussi

Oulun kaupunki/Kiimingin Lukio

Lehtori

Tavoitteet


Aikataulu