Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Korventausta Miikka, Lempiäinen Jesper, Veermans Koen

Tutkivaa oppimista Go-Lab-verkko-oppimisympäristössä

Kuvaus

Tarjoamme ITK-päivillä puolen päivän mittaisen työpajan tutkivan oppimisen virtuaalisesta toteuttamisesta Go-Lab-verkko-oppimisympäristöissä. Osallistujat pääsevät tutustumaan, miten virtuaalilaboratorioita voidaan hyödyntää opetuksessa, sekä miten niitä voidaan sisällyttää tutkivaan oppimiseen soveltuviin oppimiskokonaisuuksiin.

Go-Lab (golabz.eu) on verkkoportaali, joka koostuu valmiista oppimiskokonaisuuksista, jotka hyödyntävät erilaisia virtuaalilaboratorioita ja -applikaatiota. Portaaliin on koottu yli 500 erilaista laboratoriota sekä useita tutkivan oppimisen toteuttamista tukevaa työkalua. Oppimisympäristössä opettaja voi muokata jo olemassa olevia oppimiskokonaisuuksia tai luoda ja jakaa uusia oppimiskokonaisuuksia oppilaiden ja muiden opettajien kanssa. Mikäli opettaja haluaa hyödyntää oppimisanalytiikkaa opetuksessaan, Go-Lab kerää sitä oppilaiden käyttämästä ajasta sekä heidän toiminnastaan ympäristössä. Go-Lab on käyttäjilleen täysin ilmainen ja soveltuu sekä peruskoulun, että toisen asteen opetukseen.

Työpaja jakautuu kolmeen osioon:

1) Johdatus tutkivan oppimisen käyttöön osana luonnontieteiden opetusta. Miten verkko-opetus auttaa tutkivan oppimisen toteuttamisessa ja miten Go-Labin virtuaaliset laboratoriot ja applikaatiot voivat auttaa konkretisoimaan luonnontieteellisiä ilmiöitä?

2) Opettaja oppijana -osio, jossa osallistujat tutustuvat reflektoiden ja ryhmissä keskustellen valmiiseen tutkivan oppimisen kokonaisuuteen Go-Lab-ympäristössä. Osion tarkoituksena on antaa osallistujille näkökulmia siihen, miltä oppiminen Go-Lab-ympäristössä oppilaasta tuntuu.

3) Opettaja toteuttajana -osio, jossa opettajat joko muokkaavat valmista virtuaalista oppimiskokonaisuutta omalle luokalleen sopivaksi tai suunnittelevat täysin uuden kokonaisuuden oppimisympäristöön. Osion jälkeen opettajat ovat valmiita kokeilemaan verkko-oppimisympäristöä luokassaan ja heillä on ideoita siitä, miten oppimisympäristöä voidaan hyödyntää.

Esityksen tiedot

Kohderyhmä
Peruskoulun aineenopettajat

Kohderyhmän tiedot

Workshop soveltuu parhaiten peruskoulussa luonnontieteitä opettaville aineenopettajille ja luokanopettajille.

Esittäjät

Korventausta Miikka

Turun yliopisto

Projektitutkija


Lempiäinen Jesper

Turun yliopisto

Tutkimusavustaja


Veermans Koen

Turun yliopisto

Yliopistotutkija

Tavoitteet

Go-Lab (golabz.eu) on verkkoportaali, joka koostuu valmiista oppimiskokonaisuuksista, jotka hyödyntävät erilaisia virtuaalilaboratorioita ja -applikaatiota. Portaaliin on koottu yli 500 erilaista laboratoriota sekä useita tutkivan oppimisen toteuttamista tukevaa työkalua. Oppimisympäristössä opettaja voi muokata jo olemassa olevia oppimiskokonaisuuksia tai luoda ja jakaa uusia oppimiskokonaisuuksia oppilaiden ja muiden opettajien kanssa. Mikäli opettaja haluaa hyödyntää oppimisanalytiikkaa opetuksessaan, Go-Lab kerää sitä oppilaiden käyttämästä ajasta sekä heidän toiminnastaan ympäristössä. Go-Lab on käyttäjilleen ilmainen ja soveltuu sekä peruskoulun, että toisen asteen opetukseen.

Työpajan tavoitteet:

- Tutustutaan Go-Lab-verkko-oppimisympäristöön (golabz.eu) sekä virtuaalilaboratorioiden ja simulaatioiden käyttöön osana tutkivaa oppimista

- Muokataan ilmaisia ja vapaasti käytettävissä olevia virtuaalilaboratoriota ja -applikaatioita itselle ja omalle luokalle sopivaan opetuskäyttöön

- Työpajan jälkeen opettajat ovat valmiita kokeilemaan verkko-oppimisympäristöä luokassaan ja heillä on ideoita siitä, miten Go-Labia voidaan hyödyntää luonnontieteiden opetuksessa

Huom! Osallistujia toivotaan tuomaan työpajaan mukaan oma läppäri.

Aikataulu

Työpaja jakautuu kolmeen osioon:

1) Johdatus tutkivan oppimisen käyttöön osana luonnontieteiden opetusta. Miten verkko-opetus auttaa tutkivan oppimisen toteuttamisessa ja miten Go-Labin virtuaaliset laboratoriot ja simulaatiot voivat auttaa konkretisoimaan luonnontieteellisiä ilmiöitä? 40 min

2) Opettaja oppijana -osio, jossa tutustutaan valmiiseen tutkivan oppimisen kokonaisuuteen Go-Lab-ympäristössä. Osion tarkoituksena on antaa osallistujille näkökulmia siihen, millainen on oppilaan kokemus oppimisesta Go-Lab-ympäristössä. 40 min 

3) Opettaja toteuttajana -osio, jossa joko muokataa valmista virtuaalista oppimiskokonaisuutta omalle luokalleen sopivaksi tai lähdetään suunnittelemaan uutta kokonaisuutta oppimisympäristöön. 100 min