Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019

  • Alastalo Tarmo, Ignatius Maarit

Opettajuus digitaalisuuden muutospyörteissä

Kuvaus

Pitkäkestoisen ja tuetun osaamisen kehittämisprosessi on hyödyksi opettaja selviytymiseen digitaalisuuden muutospyörteissä. Esitys antaa vastuksia kysymyksiin: Miten työtapojen muutosta ja muuttuvaa opettajuutta on tuettu organisaation taholta? Miten opintojaksoja on suunniteltu pedagogisesti eheäksi kokonaisuudeksi. Väitämme, että hallittu kehittämisprosessi tuo tuloksia, joita strategiaamme on kirjattu.

Opettajuuden muutoksen ja digipedagogisen kehittämisen työkaluna on käytetty Puenteduran SAMR-mallia. Tässä mallissa teknologiaa hyödynnetään opettamisessa ja oppimisen ohjaamisessa neljällä eri tasolla: Substitution, Augmentation, Modification ja Redefinition. Kerromme esityksessämme, miten eri tasojen parannukset ja muutokset ovat käytännössä, miten ne on toteutettu ja mitä niistä on opittu.

Opettajan digipedagoginen osaaminen on kasvanut ja opiskelijoiden oppimistulokset ovat parantuneet. Prosessin aikainen pedagoginen tuki on rohkaissut opettajaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehitysmahdollisuuksiaan niin pedagogisissa kuin teknologisissa asioissa. Ilman tällaista sitoutumista ja tavoitteellista kehittämistä ei opettajan digipedagoginen osaaminen olisi kehittynyt siinä määrin, mitä se nyt on kehittynyt. Eikä opiskelijoilla olisi niin joustavaa, yksilöllistä oppimisprosessin etenemismahdollisuutta. Todennamme tämän saamiemme palautteiden kautta. Palautetta on kerätty toteutus toteutukselta systemaattisesti.

Esitysaineisto

Esityksen tiedot

Puheenjohtaja
Leena Vainio, Leena Vainio

Kohderyhmä
Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Kohderyhmän tiedot


Esittäjät

Alastalo Tarmo

Karelia-amk

Lehtori


Ignatius Maarit

Karelia-amk

Monimuotopedagogi

Tavoitteet


Aikataulu